+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Audyty
powrót do audytów

Audyt 5S

Prowadzony przez nas audyt 5S, podstawowego narzędzia optymalizacji stanowisk roboczych zawiera:

- analizę procesu zarządzania 5S,

- analizę sposobu zaangażowania pracowników,

- analizę implementacji na wszystkich obszarach przedsiębiorstwa (również w obszarach administracyjnych i biurowych),

- analizę zgodności stanu wdrożenia (ocena wewnętrzna fabryki vs. ocena audytora),

- analizę świadomości pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych,

- analizę wizualizacji działań, wyników i najlepszych praktyk,

- analizę procesu dzielenia się najlepszymi praktykami,

- analizę procesu doskonalenia systemu 5S w przedsiębiorstwie.


W wyniku audytu otrzymujecie Państwo ocenę składającą się z 12 pytań kluczowych, gdzie do każdego z pytań definiuje się nawet do 9 kryteriów. Definiujemy również działania usprawniające dla całej organizacji i sugerujemy niezbędne warsztaty lub szkolenia.

Czas audytu jest zależny od wielkości organizacji, jednak trwa minimum 1 dzień roboczy.