+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Audyty
powrót do audytów

Audyt procesu Kaizen (wniosków racjonalizatorskich)

Lean Management, jako koncepcja ciągłego doskonalenia wymaga zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Proces Kaizen, który często jest nazywany procesem składania wniosków racjonalizatorskich wspiera proces angażowania wszystkich pracowników. Częstym problemem w organizacjach jest mała ilość zgłaszanych wniosków, jakość zgłoszonych wniosków jak również długi czas ich realizacji.

Prawidłowo skonstruowany system Kaizen powinien zapobiec występowaniu w/w niekorzystnych czynników. Prowadzony przez nas audyt bada takie elementy jak:

- dostępność i zrozumiałość wniosków Kaizen,

- proces decyzyjności w sprawie wdrożenia zgłoszonego wniosku,

- proces realizacji wniosków Kaizen,

- proces eskalacji problemów i zarządzanie wnioskami o szerokim zasięgu,

- proces dzielenia się najlepszymi praktykami.