+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Audyty
powrót do audytów

Audyt procesu skracania czasów przezbrojeń (SMED)

SMED, a więc metodologia skracania czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń jest nieodzownym elementem prowadzącym do redukcji kosztów produkcji, zwiększenia dostępności maszyn oraz redukcji wartości magazynu wyrobów gotowych. Audyt SMED ma za zadanie przeanalizować:

- proces wdrożenia metodologii SMED,

- proces realizacji warsztatów z SMED,

- proces standaryzacji rozwiązań,

- proces edukacji pracowników nie biorących udziału w warsztatach SMED,

- proces pomiaru, analizy i definiowania działań z osiąganych rezultatów przezbrojeń,

- proces stabilizacji czasów przezbrojeń,

- proces aktualizacji danych systemowych dla procesu planowania.

Metodologia SMED jest narzędziem wspierającym wdrożenie TPM.

Audyt składa się z 12 kluczowych pytań, dla każdego z pytań zdefiniowano do 10 kryteriów oceny. W wyniku audytu otrzymujecie Państwo działania usprawniające, które wprost odpowiadają niezgodnościom wykrytym w trakcie audytu.