+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Audyty
powrót do audytów

Audyt Procesu Szkoleń Operacyjnych

Audyt procesu szkoleń operacyjnych, które oparte powinny być na metodologi TWI z szczególnym uwzględnieniem zasad Job Instructions (Instruowania Pracowników) jest nieodzownym elementem do ciągłego doskonalenia kwalifikacji zasobów ludzkich każdej organizacji. Audyt zawiera:

- audyt procesu zarządzania matrycą kompetencji,

- audyt procesu planowania szkoleń w powiązaniu z celami biznesowymi organizacji,

- audyt procesu wdrażania nowych pracowników,

- audyt procesu tworzenia i zarządzania Arkuszem Podziału Pracy,

- audyt procesu szkolenia pracownika na stanowisku roboczym.


W wyniku audytu otrzymujecie Państwo kompleksową informację nt. niezgodności i błędów w procesie, które zwiększają koszty szkolenia jak również ilość produkowanych braków w procesie przetwarzania.

Audyt ma zastosowanie zarówno w obszarach produkcyjnych jak i w obszarach biurowych.