+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Audyty
powrót do audytów

Audyt procesu Zarządzania Strumieniem Wartości (VSM i VSD)

Zarządzie strumieniem wartości stanowi kluczową kompetencje menadżera, dzięki której istnieje możliwość redukcji marnotrawstwa w procesach oraz skrócenia czasu przetwarzania. Zasada ta dotyczy zarówno procesów administracyjnych jaki i produkcyjnych i ma bezpośredni wpływ na elastyczność organizacji, koszty oraz zdolność do dostarczenia Klientowi wyrobu zgodnie z koncepcją Just In Time.

Audyt skupia się między innymi na:

- procesie mapowania strumienia wartości (VSM),

- procesie projektowania nowego strumienia wartości (VSD),

- analizie wiedzy i kompetencji wśród kadry zarządzającej,

- wizualizacji procesu zarządzania strumieniem wartości,

- procesie zarządzania zmianami w celu osiągnięci stanu docelowego wynikającego z VSD,

- realnych, osiągniętych przez organizacje zyskach.

Bardzo często organizacje mapusją strumień wartości, powstaje cudowna mapa i plan działań. Jednak to, co przynosi wartość organizacji to ciągłe zarządzanie strumieniem wartości i jego doskonalenie. Audyt dostarczy Państwu informacji, czy organizacja w pełni wykorzystuje potencjał narzędzia jakim jest Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) i czy dobrze tym narzędziem zarządza osiągając przy tym realne korzyści dla organizacji.