+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Audyty
powrót do audytów

Audyt Shopfloor Management (Zarządzania Produkcją)

Właściwe podejście do zarządzania produkcją stanowi krok milowy w procesie doskonalenia procesów. Warunki te stanowią również podstawę w procesach logistycznych i administracyjnych. Oferowany przez nas audyt bada wszelkie aspekty zarządzania procesami wewnątrz fabryki, zarówno z poziomu gemba tj. codziennej pracy na procesach dodających wartość z perspektywy klienta jak również odnośnie realizacji celów strategicznych. Audyt ujmuje między innymi:

- audyt spotkań SFM a w tym sposobu przekazywania wyników oraz omawiania problemów czy sposobu prowadzenia spotkania,

- audyt KPI (Kluczowych Wskaźników Procesowych) i ich powiązania z wskaźnikami procesowymi,

- audyt wizualizacji i zarządzania codziennym biznesem,

- audyt eskalacji problemów i wyników,

- audyt strukturalnego rozwiązywania problemów.

Shopfloor Management jest niezwykle rozbudowanym narzędziem, służącym w głównej mierze właściwej komunikacji ponad podziałami w danej organizacji (z założenia łamie granice pomiędzy wydziałami czy funkcjami oraz łączy różne poziomy zarządzania) oraz szybkiemu i efektywnemu zarządzaniu procesami zarówno produkcyjnymi jak i wspierającymi. Jako funkcję wspierającą Shoplfoor Management uważa się wszystkie pozostałe działy w organizacji począwszy od działu Utrzymania Ruchu (TPM), działu Jakości (Problem Solving) po działy Rozwoju (R&D). Produkcja jest miejscem nadrzędnym, dodającym wartość - co wynika bezpośrednio z definicji Lean Management.

Dzieki audytowi dostajecie Państwo kopleksowy zbiór zaleceń do realizacji w celu poprawy wyników operacyjnych organizacji oraz redukcji czasów przetwarzania w poszczególnych działach. Niezmiernie ważnym aspektem jest też poprawa jakości komunikacji i szybkości podejmowania decyzji.


Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą wdrożenia Shopfloor Management, definiowaną u nas jako Efektywne Zarządzanie Produkcją.