+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Audyty
powrót do audytów

Audyt wdrożenia TPM (Total Productive Maintenance)

Realizowane przez nas audyty z zakresu TPM skupiają się na następujących kwestiach:

- analize wdrożenia Strategii TPM,

- analize wdrożenia Autonomicznego Utrzymania Ruchu,

- analize wdrożenia Planowanego Utrzymania Ruchu,

- analizę Wczesnego Zarządzania Sprzętem,

- analizę wskaźników TPM,

- analizę zarządzania i wizualizacji wskaźników TPM,

- analizę procesu szkolenia pracowników produkcji i utrzymania ruchu,

- analizę procesu wdrożenia 5S w obszarze warsztatu utrzymania ruchu,

- analizę wpływu działań związnych z TPM na wyniki biznesowe organizacji.Prowadzony przez nas audyt definiuje obszary do usprawnień i pomaga poprawić rezultaty biznesowe organizacji.