+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Historie sukcesu
powrót

Lean a korzyści finansowe.

Branża: Obróbka metalu.

 • Cel: Wzrost wydajności procesowej i marży na produkcie.
 • Działania: Wdrożenie narzędzi i kultury Lean Management w polskim przemyśle.
 • Liczba pracowników 300
 • Czas wdrożenia: 12 miesięcy
 • Rok:
Procent kosztów zamieniony w marżę.

Proces wdrażania

 1. 1 Lean Basic

  Szkolenia świadomościowe z podstaw narzędzi Lean Management oraz kultury i postaw przywódczych.

 2. 2 TWI - kompleksowo

  TWI - Job Instructions tj. Instruowanie Pracowników
  TWI - Job Methods tj. Doskonalenie metod i narzędzi pracy
  TWI - Job Relations tj. Budoanie relacji w zespole

  Wszystkie w/w na bazie oryginalnego programu TWI i rzeczywistych procesów naszego Klienta.

 3. 3 Shopfloor Management

  Wdrożony Shopfloor Management na poziomach zarówno produkcyjnych jak i administracyjnych.
  Podłączone takie narzędzia jak Kaizen, 5S, SMED, Problem Solving

 4. 4 Gemba Coaching

  Pierwszy etap budowy kultury Lean i przywództwa. Zdobycie umiejętności rozpoznawania marnotrawstwa w procesach operacyjnych i w zarządzaniu.

 5. 5 Lean Leadership i Zarządzanie Produkcją

  Połączenie dwóch narzędzi: budującego postawy przywódcze oraz podstawowych umiejętności zarządzania produkcją sprawiają, iż zastosowanie poznanych wcześniej narzędzi w praktyce produkcyjnej staje się możliwe i efektywne.

Podsumowanie

Umiejętne scalenie podstawowych narzędzi Lean Management wraz z wdrożeniem kultury Lean i przywództwa zgodnego z wymogami Lean Management doprowadziło do usprawnienia procesu. Usprawnienie to skalkulowane zostało jako zamiana dotychczasowych kosztów produkcji danego produktu na dodatkową (wcześniej niekalkulowaną) marżę na poziomie 6 mln zł.