+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Lean HR – zarządzanie zasobami ludzkimi

Lean HR

Lean HR to jedyny program oparty na połączeniu wyselekcjonowanych narzędzi Lean Management oraz kompetencji interdyscyplinarnych w celu efektywnego wdrożenia procesu zarządzania elastycznością (a więc i kompetencjami) zasobów ludzkich z poziomu bezpośredniego przełożonego. Zapewnia spisanie całej wiedzy i doświadczenia pracowników organizacji, krótki czas implementacji dzięki zastosowaniu specjalnej metody szkolenia a także wzrost bezpieczeństwa, jakości oraz efektywności realizowanych procesów. Docelowo zabezpieczamy całkowicie organizację przez wykreowanie pracowników zdolnych do realizacji wszelkich procesów na podległym obszarze i uzyskanie elastycznej załogi. Budujemy poziomy sukcesji, przygotowujemy zastępców i rozwijamy ich zgodnie z klarowną ścieżką rozwoju. Program Lean HR spowoduje, iż organizacja już nigdy nie będzie zależna od wyłącznie doświadczonych pracowników.

  • Krótki czas wdrożenia
  • Zarządzanie kompetencjami w organizacji
  • Transparentność systemu

Etapy wdrożenia Lean HR

Jednodniowy program, mający na celu przekazanie uczestnikom sesji wiedzy teoretycznej dotyczącej poszczególnych etapów wdrożenia Lean HR.
Budowa matrycy kompetencji. Wbudowanie zgodnych ze specyfiką danego obszaru kompetencji i oczekiwanych poziomów ich zabezpieczenia. Uzyskujemy cel liczbowy dla spełnienia kompetencji.
Kolejnym krokiem jest budowa Arkuszy kompetencji zapewniających spisanie całego doświadczenia, trików i relacji przyczynowo-skutkowych zapewniających bezpieczeństwo, jakość i efektywność realizowanych procesów.
W dalszej części uczymy, jak efektywnie instruować pracowników do wykonywania danej pracy. Uzyskujemy znaczny wzrost jakości szkoleń operacyjnych oraz zdecydowaną redukcję czasu poświęconego na ich realizację.
Wiedząc co i jak należy wykonywać dla danej kompetencji budujemy arkusze pracy standardowej, zapewniające wizualizację kluczowych kroków procesów realizowanych przez pracowników. Dzięki temu, każdy pracownik może odciążyć swój umysł, a przed rozpoczęciem pracy dosłownie "rzucić okiem" na standard i właściwie zrealizować proces.
Uczymy jak zarządzać matrycą kompetencji i planować szkolenia. Proste i efektywne wizualizacje stanowią klucz do sukcesu.

Korzyści programu Lean HR

  • Zarządzanie kompetencjami z poziomu bezpośredniego przełożonego
  • Budowa sukcesji
  • Eliminacja uzależnienia organizacji od kluczowych osób
  • Wewnętrzna ścieżka rozwoju dla każdego pracownika
  • Uzależnienie wynagrodzenia od posiadanych kompetencji