+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Szkolenia dedykowane
powrót (Narzędzia Lean Management)

Shopfloor Management

Efektywne Zarządzanie Procesami (Shopfloor Management) wymaga w dzisiejszych czasach różnorodnych umiejętności od osób zarządzających. Począwszy od liderów, a skończywszy na dyrektorze fabryki umiejętności przywódcze są niezbędne do właściwego budowania zespołu. Kolejnym elementem jest znajomość technik i narzędzi zarówno stabilizacji procesów, jak i ich doskonalenia.

Poprawa komunikacji o 90%

Adresaci szkolenia

  • Administracja
  • Służba
    zdrowia
  • Produkcja
  • Logistyka
  • Usługi

Opis szkolenia

Szkolenie z zarządzania produkcją.
Umiejętność sprawnego mierzenia wyników i określania odchyleń, działania w krótkich cyklach i eliminacji źródła powstania problemu są cechami właściwego zarządzania produkcją. Cechą szkolenia/warsztatów scalającą nie tylko dział produkcji ale również działy wspierające takie jak logistyka wewnętrzna, zakupy czy utrzymanie ruchu jest element przywództwa, niezbędny do efektywnego zarządzania grupą pracowników.

W zarządzaniu produkcją kluczowym elementem układanki są Liderzy rozumiani jako bezpośredni przełożeni zarządzający grupą ludzi, odpowiedzialni są za pomiar, zarządzanie i doskonalenie swoich procesów. Wymaga to od nich szerokich kompetencji zarówno miękkich (TWI) jak i twardych (narzędzia Lean Management).
Odpowiednie zastosowanie narzędzi może prowadzić w krótkim czasie (przykład z polskiej fabryki, okres 9 miesięcy) do redukcji poziomu zapasów o 1,5 mln zł przy jednoczesnym skróceniu i ustabilizowaniu Lead Time'u (czasu przetwarzania) z 48 do 4 godzin. Dodatkowymi pozytywnymi reakcjami systemu produkcyjnego jest spadek kosztów przetwarzania, uwolnienie 3 pracowników z procesu i spadek ilości braków.

Oddajemy Państwu do rąk doskonałe narzędzie, łączące praktyczne aspekty zarządzania produkcją, przywództwa oraz narzędzia szczupłego zarządzania (narzędzia Lean Manufacturing). Inwestując w przełożonych (na wszystkich szczeblach organizacyjnych) organizacja w przeciągu roku osiąga znaczący wzrost wydajności, redukcji braków jakościowych i spadek całkowitych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście kultury ciągłego doskonalenia co daje solidne podstawy do dalszego rozwoju organizacji. Dodatkowym atutem koncepcji jest - bezcenna - doskonała komunikacja w przedsiębiorstwie ponad poziomy i działy, dzięki czemu organizacja zmierza do jednego, wspólnego celu.

Zarządzanie produkcją, które składa się z bardzo wielu czynników wpływających na siebie bezpośrednio przy jednoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi jest kluczowym elementem w organizacji. Dobrze zarządzana produkcja przynosi organizacji olbrzymie korzyści, pozwala reagować natychmiast na zmieniające się zapotrzebowanie klienta, uwalnia zamrożony kapitał i udostępnia możliwość rozwoju organizacji.

Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia z zarządzania produkcją o kolejne - praktyczne dni warsztatowe, dzięki którym wdrożone zostaną podstawowe narzędzia zarządzania produkcją na obszarze pilotażowym. Umiejętności cech przywódczych przekazujemy Państwu w formie praktycznego coaching’u na stanowisku pracy danego przełożonego. Wdrażamy również twarde narzędzia stabilizacji (standaryzacji) i rozwoju procesów zarządzania produkcją oraz działami wspierającymi jak:
- Centra informacyjne, usprawniające komunikację ponad poziomy i wydziały;
- Zarządzania wizualne i zarządzanie projektowe, wspomagające przepływu i identyfikacje odchyleń;
- T-Cardy - narzędzie standaryzacji procesów zarządczych;
oraz wiele innych w zależności od potrzeb i specyfiki działalności organizacji Klienta.

Poniżej przykładowy zakres szkolenia dopasowany do 8-godzinnego trybu pracy, każdorazowo dopasowujemy zakres jak i składowe szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.
Zgodnie z metodologią Lean, dostarczamy organizacji to co potrzebuje, we właściwej ilości i czasie - nasze działania rodzą się z potrzeby i są zawsze oparte na cyfrach i faktach.

czytaj więcej

Osoby do kontaktu

Karolina Kucińska

k.kucinska@smartlean.pl

537 990 346

Magdalena Białyńska

m.bialynska@smartlean.pl

732 706 346

Zostaw adres e-mail

Przedstawimy Ci kompleksową ofertę

Pozostałe szkolenia w tej kategorii