+48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Szkolenia dedykowane
powrót (Narzędzia Lean Management)

TPM – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Jedną z podstawowych zasad Total Productive Maintenance jest przeniesienie odpowiedzialności za podstawowe czynności w ramach utrzymania ruchu na personel działu produkcyjnego. Zakres tej odpowiedzialności oraz czynności definiowane są w ramach tzw. Autonomicznego Utrzymania Ruchu (Autonomous Maintenance).

40% czynności utrzymania ruchu może wykonywać operator maszyny.

Adresaci szkolenia

  • Administracja
  • Służba
    zdrowia
  • Produkcja
  • Logistyka
  • Usługi

Opis szkolenia

Wyróżniamy 7 kroków podstawowych, które należy wykonać aby autonomiczne utrzymanie ruchu miało rację bytu w organizacji. Podczas warsztatów przedstawiamy Państwu zarówno poszczególne kroki, jak i cele zarówno twarde i miękkie, które są do osiągnięcia w ramach wdrożenia. Ważnym zagadnieniem, wspierającym wdrożenie jest również rola kadry zarządzającej, o której wiele mówimy dostarczając klarownych informacji o kompleksowym procesie budowania Autonomicznego Utrzymania Ruchu.

Wsparcie ze strony pracowników utrzymania ruchu dla procesu budowy Autonomicznego Utrzymania Ruchu jest niezbędne do tego, by pracownicy działu Utrzymania Ruchu mogli rozpocząć pracę nad dedykowanymi dla tego działu zadaniami.

Za najważniejsze zadania w ramach wsparcia przez dział Utrzymania Ruchu procesu wdrożenia uznajemy:
- Dostarczenie umiejętności przeprowadzania inspekcji oraz udzielenie pomocy operatorom maszyn w przygotowaniu standardów inspekcji (punkty kontroli, interwały itp.).
- Dostarczenie wiedzy i umiejętności odnoszących się do technik smarowania, standaryzacji działań związanych ze smarowaniem.
- Dostarczenie szybkiego wsparcia operatorom przy pogarszającym się stanie technicznym maszyn i urządzeń, eliminacja drobnych błędów oraz definiowanie normalnych warunków technicznych dla każdej maszyny.
- Dostarczanie wiedzy i kwalifikacji przy działaniach usprawniających takich jak eliminacja źródeł zanieczyszczeń czy wbudowanie jakości w proces umożliwiające skrócenie czasów inspekcji, smarowania i czyszczenia.
- Organizacja systematycznych spotkań dotyczących rozwoju systemu Autonomicznego Utrzymania Ruchu, monitoringu stanu technicznego maszyny (wdrożenie odstawowych wskaźników TPM), rozwoju kompetencji pracowników w zakresie utrzymania ruchu i wiele innych.
- Poszukiwanie i rozwój nowych technik utrzymania ruchu.
- Wypracowanie standardów utrzymania ruchu wraz z operatorami.
- Budowa oraz zarządzanie systemem pomiaru stanu technicznego maszyn dla całego parku maszynowego.
- Kontrola części zamiennych, narzędzi oraz danych technicznych.
- Rozwój nowych maszyn pod kątem łatwości przeprowadzania działań wynikających ze standardów Autonomicznego Utrzymania Ruchu.

Kroki wdrożenia przedstawimy Państwu w procesie symulacyjnym, bazującym na podstawowej maszynie znanej każdemu człowiekowi niezależnie od zajmowanej pozycji w organizacji, doświadczeniu czy wieku. Symulacja pozwoli zobrazować każdemu uczestnikowi szkolenia jaka jest rola produkcji, utrzymania ruchu oraz kadry zarządzającej. Będziemy mieli możliwość krok po kroku przejść przez proces wdrożenia Autonomicznego Utrzymania Ruchu.

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu jest podstawową i pierwszą z wdrażanych w przedsiębiorstwie części TPM. Zachęcamy do skorzystania z warsztatów, które dedykowane są szerokiemu gremium począwszy od operatorów przez pracowników utrzymania ruchu po kadrę kierowniczą.

czytaj więcej

Osoby do kontaktu

Karolina Kucińska

k.kucinska@smartlean.pl

537 990 346

Magdalena Białyńska

m.bialynska@smartlean.pl

732 706 346

Zostaw adres e-mail

Przedstawimy Ci kompleksową ofertę

Pozostałe szkolenia w tej kategorii