Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Transformacje

Transformacje

Transformacje

Wspieramy naszych klientów w kompleksowych wdrożeniach systemów zarządzania opartych na Lean Management. Począwszy od audytu zerowego, definiowania dokładnego zakresu transformacji przez wdrożenie i proces stabilizacji. Warto tu wspomnieć o perspektywie czasowej, niezbędnej do pełnej transformacji którą szacuje się na okres od 3 do 5 lat.

W trakcie transformacji rozwijamy nie tylko obszary produkcyjne, lecz również funkcje wspierające takie jak jakość, planowanie, utrzymanie ruchu, technologie, R&D, zakupy czy też te bliższe klientowi zewnętrznemu a więc marketing, sprzedaż czy biura obsługi klienta.

Wszystkie działania realizowane są przy ścisłej współpracy z działem zasobów ludzkich (Lean HR), tak by dostarczyć niezbędne kompetencje w organizacji zapewniające jej bezpieczeństwo procesowe i pełną sukcesje dla każdego stanowiska zarządczego.

  • Bezpieczeństwo procesowe i sukcesja
  • Transfer know-how
  • Lean HR

Bezpieczeństwo procesowe i sukcesja

Bezpieczeństwo procesowe i zapewnienie sukcesji kadry zarządzającej realizujemy poprzez wdrożenie narzędzi dedykowanych do Kultury Lean Management. Pracując bezpośrednio na procesach z kadrą zarządzającą wypracowujemy odpowiednie postawy oraz kreujemy naturalne przywództwo.
W konsekwencji, każdy przełożony ma zbudowaną pełną matrycę kompetencji dla swoich bezpośrednich podwładnych i przygotowuje ich do realizacji wyzwań w przyszłości.

Transfer know-how

Opiera się na efektywnym i praktycznym przekazaniu narzędzi z zakresu Lean Management oraz zbudowaniu świadomości kultury Lean.
Uczymy w jaki sposób uczyć, kreujemy wewnętrzne struktury Lean, które wykorzystują indywidualne predyspozycje już zatrudnionych osób bez konieczności nadmiernego rozbudowywania działów optymalizacji procesów. Dzięki temu, każdy pracownik staje się odpowiedzialny za ciągłe doskonalenie procesów w swoim obszarze zgodnie z wizją i misją firmy opierając się na klarownych wskaźnikach (KPI, PI).

Lean HR

Lean HR to nie Lean w dziale HR lecz kompleksowe połączenie wymaganych kompetencji na każdym szczeblu zarządzania, które buduje bezpieczeństwo organizacji oraz zapewnia jej ciągły rozwój poprzez zapewnienie sukcesji dla każdego stanowiska zarządczego.
Lean HR bazuje na fundamentalnych wymaganiach TWI (wiedzy o odpowiedzialności i wiedzy o decyzyjności każdego pracownika). Fundamenty te nadbudowywane są kompilacją dostarczanej wiedzy i umiejętności dla każdego stanowiska z zakresu kompetencji miękkich oraz twardych. Konsekwentne wdrażanie takiej filozofii doprowadza organizację do poziomu, w którym zdolna jest ona do szybszej nauki niż konkurencja, zdolna jest do podejmowania dużych wyzwań z dnia na dzień oraz uniezależnienia się od pojedynczych gwiazd, które latami wyrastały we wcześniejszym, tradycyjnym zarządzaniu.