Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

5S – krok piąty – Samodyscyplina

5S – krok piąty – Samodyscyplina

Piątym i ostatnim krokiem w celu wdrożenia zasad 5S na stanowisku pracy jest samodyscyplina, czyli wszystkie czynności mające na celu utrzymanie osiągnięć i ciągłe doskonalenie metod pracy. Podejmowane przez nas działania muszą zajmować, jak najmniej czasu i wysiłku. Należy pamiętać, że w 5S, jak i w pozostałych narzędziach Lean ważne jest ciągłe doskonalenie ustalonych zasad.

Wewnątrz naszej szafy umieściliśmy zdjęcia, na których jest pokazany stworzony przez nas standard, w ten sposób każdy z naszych pracowników wie, jak dbać o porządek i gdzie powinny znajdować się wszystkie rzeczy, narzędzia oraz dokumenty. Taka sytuacja zapewnia nam poczucie kontroli i sprawia, że nie musimy angażować do tego osób trzecich, które wykonują w tym czasie swoją prace.

2 3 4

Audyt 5S

Wśród najistotniejszych narzędzi wspomagających realizację piątego kroku metody wymienić należy audyty stanowisk pracy. Audyty takie mają na celu przede wszystkim identyfikację odstępstw w funkcjonowaniu stanowisk pracy od założonych standardów oraz, w przypadku stwierdzenia niezgodności, określenie niezbędnych działań korygujących. Przeprowadzane regularnie i zawsze wg ustalonego harmonogramu oraz określonej karty audytowej, pozwalają na szybkie odkrycie nieprawidłowości oraz wyznaczenie niezbędnych działań dla ich eliminacji. Minimum raz na miesiąc należy wykonać audyt 5S, tak aby ocenić poziom wdrożenia i dopasować działania strategiczne.

U nas również przeprowadziliśmy taki audyt, z którego wynika, że są jeszcze działania, które należy wykonać aby czynności, które podjęliśmy wcześniej nie przyniosły skutków odwrotnych do zamierzonych przez nas na samym początku.

1

W naszej szafie widzimy korzyści z wdrożenia 5S, jednak to nie koniec pracy przed nami. Ostatni krok oznacza dla nas ciągłą pracę nad doskonaleniem ustalonych standardów i zasad, tak, aby funkcjonowały w naszym biurze każdego dnia i były dla wszystkich zrozumiałe.
Działamy dalej zgodnie z 5S! :)

Autor: Agencja Interaktywna BERBER