Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Audyty

powrót do audytów

Audyt Narzędzi Lean Management

Audyty narzędzi Lean Management realizowane są w środowisku produkcyjnym oraz w administracyjno-usługowym. Realizacja odbywa się na bazie standardów wewnętrznych Smart Lean lub na bazie standardów wewnętrznych naszych Klientów. Audytujemy jakość wdrożenia poszczególnych narzędzi oraz podejście procesowe do wdrożenia tych narzędzi.

Każde narzędzie Lean Management (Kaizen, 5S, TPM, Kanban, TWI, SMED, Shopfloor Management itd.) audytowane może być w 3 wymiarach:
– audytu zastosowania danego narzędzia na stanowisku roboczym/obszarze,
– audytu ciągłego rozwoju danego narzędzia w organizacji,
– audytu procesowego wdrożenia narzędzia w organizacji.

Każde z narzędzi audytowanych posiada własne pytania audytowe, jest ich zazwyczaj od 12 do 30. Każde z tych pytań zawiera w sobie do 9 kryteriów, dzięki czemu w wyniku audytu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić zarówno listę działań wynikającą z zauważonych luk procesowych we wdrożenia danego narzędzia (Gap Analysis) jak również kolejność wdrożenia poszczególnych działań.

W wielu przypadkach tworzenie dopasowanych do potrzeb Klienta list audytowych powiązane jest z jego wizją i misją oraz celami strategicznymi, dzięki czemu dzięki stałej i wieloletniej współpracy jesteśmy w stanie stymulować organiczny rozwój procesów w organizacjach a przy tym osiągać wymierne wyniki na płaszczyźnie uzyskiwanych korzyści.

Jako przykład doskonałej współpracy należy podać jednego z największych polskich prywatnych pracodawców, posiadającego 15 lokalizacji produkcyjnych na całym świecie (w tym 7 w Polsce) z którym współpracujemy od kilku lat. Rozwijając fabryki naszego Klienta osiągamy coroczny sukces w wielkości wygenerowanych oszczędności liczonych w milionach. To co nas cieszy, to stały wzrost oszczędności a co za tym idzie stały wzrost wartości współpracy na płaszczyźnie Smart Lean a Klient. Jak widać, współpraca na tym polu przynosi wymierny sukces, tak dla lokalizacji produkcyjnej jak i dla finansów właściciela. Smart Lean jako organizacja, zawsze dąży do relacji biznesowej na płaszczyźnie win-win.