+48 790 400 264
Case study
Optymalizacja procesu montażu SMED – skracanie czasów przezbrojeń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.