+48 790 400 264
Case study

SMED – skracanie czasów przezbrojeń

Branża Branża: FMCG
Liczba pracowników Liczba pracowników: 150
Czas wdrożenia Czas wdrożenia: 6 tygodni
Rok Rok: 2017
Cel Cel: Redukcja czasu przezbrojenia
Działania Działania: SMED

57%

typ przezbrojenia 1 (niepełne) – czas przezbrojenia 6 min 20s po SMED 2 min 45s (optymalizacja)

52%

typ przezbrojenia 2 (pełne) – czas przezbrojenia 13min 26s po SMED 6min 27s (optymalizacja) 52%

Proces wdrażania

1

Budowa warsztatu/zespołu SMED

Budowę warsztatu SMED rozpoczęto od zdefiniowania kluczowych przezbrojeń. Następnie wraz z Liderem obszaru (pierwszy bezpośredni przełożony) określiliśmy służby wspierające proces. Na tej podstawie zdefiniowany został zespół.

2

Szkolenie i analiza przezbrojenia

Cały zespół rozpoczął szkolenia od metodologii. Określiliśmy co to jest SMED oraz skąd potrzeba skracania czasów przezbrojeń. Kolejny nasz krok polegał na nagraniu przezbrojenia oraz narysowaniu diagramu (wykresu) spaghetti. Po czym dokonaliśmy dokładnej analizy filmu.

3

Doskonalenie procesu

Wyodrębniliśmy czynności wewnętrzne i zewnętrzne. Czynności wewnętrzne i zewnętrzne podzieliliśmy na takie które możemy wyeliminować, połączyć z innymi lub skrócić. Zdefiniowaliśmy nowy standard procesu przezbrojenia. Po przeprowadzonych zmianach ponownie dokonaliśmy pomiaru czasu przezbrojenia.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych warsztatów udało się uzyskać oszczędności na poziomie około 267 000zł w skali roku.

Dane do obliczeń:

  • Koszt roboczogodziny = 80zł (całkowity koszt pracy maszyn i człowieka)
  • Ilość operatorów uczestniczących w przezbrojeniu = 2
  • Ilość przezbrojeń rocznie = około 25 000.
  • Minimalny czas zaoszczędzony na 1 przezbrojeniu = 4 min

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.