Czym jest LEAN

Lean Manufacturing

W dobie nieustannej konkurencji rynkowej, konieczność doskonalenia procesów biznesowych przedsiębiorstwa wydaje się być oczywista. Jednak jaką drogę obrać aby rozwijać potencjał przedsiębiorstwa, stając się bardziej konkurencyjnym?

Tą drogą jest niewątpliwie wdrożenie lean manufacturing. Czyli praktycznego sposobu na zarządzanie organizacją zorientowaną na trzy kluczowe czynniki konkurencyjności:

  • Jakość
  • Terminowość
  • Koszty

 

Sukces odnosi ten, kto generuje zysk dostarczając produkt w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości, w konkurencyjnej cenie oraz w terminie wymaganym przez klienta. Aby to osiągnąć niezbędne jest doskonalenie organizacji w trzech aspektach:

  • Dostarczenie odpowiedniej wiedzy w zakresie identyfikacji i eliminowania marnotrawstwa w procesie, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie
  • Kreowanie właściwych postaw w organizacji, bazując na szacunku do pracowników, właściwej komunikacji i modelu przywództwa zorientowanym na wykorzystaniu potencjału wszystkich pracowników, co jest gwarantem do wbudowania 100% jakości w proces.
  • Rozwój umiejętności indywidulanych oraz z perspektywy organizacji jako całości – organizacja „ucząca się”. Szczególnie istotną umiejętnością w tym aspekcie jest zdolność do rozwiązywania problemów i doskonalenia procesów, co bezpośrednio ma wpływ na terminowość realizacji zleceń.

W takim razie co to jest lean manufacturing?

 

LEAN MANUFACTURING – Spojrzenie praktyczne

 LEAN MANUFACTURING

Lean manufacturing opiera się na pragmatyzmie i prostocie. Wystarczy spojrzeć na każdy biznes z punktu widzenia klienta i zastanowić się jaka jest wartość dodana w procesie? Inaczej mówiąc, za co klient (gdyby miał taki wybór) chce płacić. Zastanów się czy ty jako klient chcesz płacić za błędy w procesie produkcyjnym? Za koszty związane z utrzymywanie wysokich stanów magazynowych? Za zbędny ruch i czynności występujące w procesie? I wiele innych marnotrawstw w procesie? Zapewne nie!

DEFINICJA LEAN MANUFACTURING

Najprościej ujmując jest to taka organizacja procesów w firmie, której celem jest eliminowanie wszelkiego rodzaju strat oraz zbędnych działań (marnotrawstwa), przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższej jakości oraz zadowolenia klientów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w dążeniu do  doskonałości procesów. Właśnie tym jest  lean manufacturing.

KORZENIE LEAN MANUFACTURING

Ten sposób podejścia do zarządzania produkcją często kojarzony jest z Japonią i firmą Toyota. Ale prawda jest taka, że już ponad 100 lat temu Henry Ford wprowadził w swoich fabrykach pewne zasady:

  • Pracuj najmniej skomplikowanie,
  • Dbaj o maszyny,
  • Utrzymuj absolutną czystość,

Uważał on że zarządzanie zaczyna i kończy się na hali fabrycznej.

 

F.A.Q.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.