+48 732 706 346
Czym jest LEAN

Co to jest lean?

W dobie nieustannej konkurencji rynkowej, konieczność doskonalenia procesów biznesowych przedsiębiorstwa wydaje się być oczywista. Jednak jaką drogę obrać aby rozwijać potencjał przedsiębiorstwa, stając się bardziej konkurencyjnym?

Tą drogą jest niewątpliwie skuteczne wdrożenie lean. Czyli praktycznego sposobu na zarządzanie organizacją zorientowaną na trzy kluczowe czynniki konkurencyjności:

  • Jakość
  • Terminowość
  • Koszty

 

Sukces odnosi ten, kto generuje zysk dostarczając produkt w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości, w konkurencyjnej cenie oraz w terminie wymaganym przez klienta. Aby to osiągnąć niezbędne jest doskonalenie organizacji w trzech aspektach:

  • Dostarczenie odpowiedniej wiedzy w zakresie identyfikacji i eliminowania marnotrawstwa w procesie, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie
  • Kreowanie właściwych postaw w organizacji, bazując na szacunku do pracowników, właściwej komunikacji i modelu przywództwa zorientowanym na wykorzystaniu potencjału wszystkich pracowników, co jest gwarantem do wbudowania 100% jakości w proces.
  • Rozwój umiejętności indywidualnych oraz z perspektywy organizacji jako całości – organizacja „ucząca się”. Szczególnie istotną umiejętnością w tym aspekcie jest zdolność do rozwiązywania problemów i doskonalenia procesów, co bezpośrednio ma wpływ na terminowość realizacji zleceń.

W takim razie co to jest lean? Poznaj definicję, koncepcję, technikę oraz filozofię lean.

 

Lean / Filozofia, definicja i zasady

Filozofia lean

Filozofia lean opiera się na pragmatyzmie i prostocie. Wystarczy spojrzeć na każdy biznes z punktu widzenia klienta i zastanowić się jaka jest wartość dodana w procesie? Inaczej mówiąc, za co klient (gdyby miał taki wybór) chce płacić. Zastanów się czy ty jako klient chcesz płacić za błędy w procesie produkcyjnym? Za koszty związane z utrzymywanie wysokich stanów magazynowych? Za zbędny ruch i czynności występujące w procesie? I wiele innych marnotrawstw w procesie? Zapewne nie!

Definicja lean

Najprościej ujmując definicję lean manufacturing to jest to taka organizacja procesów w firmie, której celem jest eliminowanie wszelkiego rodzaju strat oraz zbędnych działań (marnotrawstwa), przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższej jakości oraz zadowolenia klientów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w dążeniu do  doskonałości procesów. Właśnie tym jest lean. Zobacz też co to jest lean management.

Korzenie lean

Ten sposób podejścia do zarządzania produkcją często kojarzony jest z Japonią i firmą Toyota. Ale prawda jest taka, że już ponad 100 lat temu Henry Ford wprowadził w swoich fabrykach pewne zasady:

  • Pracuj najmniej skomplikowanie,
  • Dbaj o maszyny,
  • Utrzymuj absolutną czystość,

Uważał on że zarządzanie zaczyna i kończy się na hali fabrycznej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie