Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo Lean Management

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte w wielu krajach i branżach oferujemy Państwu usługi doradcze z zakresu Lean Management. Nasze doradztwo kierunkujemy zawsze w taki sposób, aby nakład inwestycyjny ze strony naszego Klienta był możliwie niski w stosunku do uzyskiwanych efektów.

  • Budowanie systemów zarządzania
  • Przekazanie know-how
  • Programy rozwojowe dopasowane do potrzeb

Kompleksowe systemy zarządzania

Doradzamy, w jaki sposób od podstaw zbudować kompleksowe systemy zarządzania oparte na elastycznych kompetencjach pracowników oraz standardowych narzędziach. Wszystko z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki Klienta.

Wsparcie IT

Pomagamy budować standardy komunikacji, rozliczania procesów w taki sposób, aby podejmować decyzję na faktach i cyfrach, a nie na subiektywnych odczuciach. Nasze pliki w środowisku Excel zawsze odzwierciedlają specyfikę procesów naszego Klienta, a naturalne środowisko pozwala na szybkie i bezbolesne wdrożenie w porównaniu z wszelkimi systemami klasy MRP II.

Rozwój organizacji na przestrzeni lat

Pomagamy naszym Klientom w rozwoju długoterminowym, audytujemy i wyznaczamy ścieżki możliwego rozwoju. Dostarczając wsparcia
na przestrzeni lat stajemy się partnerem biznesowym działającym na płaszczyźnie win-win.