EPEC Efektywne planowanie i harmonogramowanie produkcji

Efektywne planowanie procesów produkcyjnych to nie lada wyzwanie, zważywszy na coraz bardziej wymagający rynek i zróżnicowane oczekiwania klientów, które zmuszają nas do bycia coraz bardziej elastycznym.  Z drugiej strony większe partie, dłuższe przebiegi produkcyjne i większe zamówienia mają na celu minimalizację kosztów wytwarzania i maksymalizację wykorzystania kluczowych zasobów. Jak pogodzić ze sobą nacisk ze strony rynku, z naciskiem na maksymalizowanie wykorzystywania zasobów?

Zmienny popyt na rynku zmusza nas do ciągłego kontrolowania poziomu zapasów a w konsekwencji do zmiany planu produkcji w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Skoro zmienność popytu i tak zmusza nas do ciągłej zmiany planu, to dlaczego nie zacząć produkcji w mniejszych partiach w sposób zaplanowany i w pełni kontrolowany? Narzędziem które to umożliwia jest EPEC (Every Part Every Cycle). Celem wprowadzenia EPEC jest wprowadzenie produkcji elastycznie reagującej na popyt na rynku wykorzystując logikę przepływu produkcji i dążenie do zbudowania przepływu doskonałego.

Przepływ doskonały to produkcja i dostarczanie takich wyrobów, jakich żąda rynek. Oznacza to zdolność to dostosowywania wyrobów, zasobów do zmieniających się potrzeb, mimo występujących zmienności. Produkcja taka odbywa się w możliwie najmniejszych partiach czyli po jednej sztuce.

Jak to zrobić?

Odpowiedzią na to pytanie jest wprowadzenie poziomowanej produkcji wykorzystującej stałe cykle produkcyjne konkretnych asortymentów. Żeby to zrobić należy przeanalizować procesy sprzedażowe i ustalić, wydzielić strumienie planistyczne dla konkretnych grup produktów. To znacznie ułatwia planowanie produkcji i odpowiednią koncentrację na odpowiednich rodzinach produktów. Pomocnym narzędziem w tym wypadku jest metoda Sita Glendaya.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.