Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Historie sukcesu

powrót

Ciągły przepływ (One Piece Flow)

Branża: Przemysł lekki

 • Cel: Wzrost wydajności linii
 • Działania: Kompleksowa optymalizacja zgodnie z zasadami Lean Manufacturing
 • Liczba pracowników 800
 • Czas wdrożenia: 4 miesiące
 • Rok: 2014
Wzrost
wydajności linii w szt/zmianę
45%
Redukcja
zasobów ludzkich do realizacji zamówień
28%

Proces wdrażania

 1. 1 Budowa zespołu i analiza stanu aktualnego

  Podobnie jak w innych naszych projektach w pierwszej kolejności skupiliśmy się na transferze know-how, a więc zbudowaliśmy zespół, którego celem było wypracowanie zmian na linii montażu o ciągłym przepływie oraz zdobycie umiejętności dalszego jej doskonalenia. Gdy już mieliśmy zespół, przeprowadziliśmy krótkie szkolenie z umiejętności identyfikacji Mudy oraz zasad 5S. Rozpoczęliśmy standardowo, a więc od nagrania filmu
  z aktualnego procesu produkcyjnego.

 2. 2 Muda naszym wrogiem

  Nagrany film przeanalizowaliśmy, wyodrębniliśmy Mudę z procesu. Część z niej wyeliminowaliśmy (tzw. oczywiste marnotrawstwo), a część zredukowaliśmy. Wprowadziliśmy rozwiązania poka – yoke, Wdrożyliśmy 5S i Shopfloor Management.

 3. 3 Gemba Coaching

  Gemba Coaching jest wsparciem dla lidera obszaru, które dostarczyć ma podstawowych kompetencji przywódczych oraz znajomości i zdolności do zastosowania nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania podległym obszarem. Dzięki temu procesowi, zapewniliśmy w organizacji know-how
  z zakresu ciągłego doskonalenia. Pamiętajmy, że to co czyni narzędzia użytecznymi to nasze zachowania i sposób postrzegania procesów.

 4. 4 Stabilizacja zmian

  Do stabilizacji zmian wiele się nie przyczyniliśmy. Zrobił to za nas Lider, który wcześniej uczestniczył wraz z zespołem w procesie doskonalenia,
  a następnie zdobył kluczowe kompetencje przywódcze w procesie Gemba Coaching. Do zarządzania wykorzystaliśmy Shopfloor Management.

Podsumowanie

Wiemy jak optymalizować procesy. Jednak kluczową wartością jest świadomość, iż żaden konsultant nie podsunie Państwu gotowych rozwiązań. Właściwą drogą transformacji procesu jest wspólna praca naszego konsultanta oraz Państwa pracowników. Wówczas w całym procesie zapewniamy adekwatną do potrzeb wiedzę i doświadczenie uwzględniającą specyfikę organizacji.