Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Historie sukcesu

powrót

Optymalizacja procesów w banku

Branża: Finansowa

 • Cel: Redukcja czasu realizacji dyspozycji
 • Działania: Shopfloor Management i Job Methods
 • Liczba pracowników
 • Czas wdrożenia: 6 miesięcy
 • Rok: 2014
Redukcja
etatów niezbędnych do realizacji dyspozycji
33%
Redukcja
czasu realizacji jednej dyspozycji
48%

Proces wdrażania

 1. 1 Analiza stanu aktualnego

  Przeanalizowano dyspozycje realizowane przez osoby w dziale. Wyodrębniono czynności dodające wartość i niedodające. Wdrożyliśmy monitoring kluczowych wskaźników (poniżej ich wyniki) z perspektywy organizacji naszego Klienta.

 2. 2 Zmiana nawyków i oddzielenie Mudy od wartości dodanej

  Wiedząc, które czynności stanowią Mudę oddzieliliśmy je od czynności dodających wartość z perspektywy Klienta. Okazało się, że większość
  z realizowanych dyspozycji to procesy o jednym standardzie (90% – zasada Pareto znów działa). Zdefiniowaliśmy ścieżkę postępowania
  z dyspozycjami standardowymi oraz niestandardowymi.

 3. 3 Stabilizacja zmian

  Proces stabilizacji zmian przebiegał długo, jednak codzienne spotkania w ramach Shopfloor Management i jasna wizja zmian pozwoliły na zmianę nawyków oraz zaangażowanie wszystkich osób. Redukcja etatów nie skutkowała zwolnieniem ale przeniesieniem osób do innego działu, w którym wystąpiły braki kadrowe.

Podsumowanie

Lean Management może być równie efektywnie stosowany w każdej branży. Przykład z usług finansowych najdobitniej o tym świadczy, a potencjał do uzyskania niejednokrotnie przewyższa ten, który znany jest z produkcji.