Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Historie sukcesu

powrót

SMED – skracanie czasów przezbrojeń

Branża: FMCG

 • Cel: Redukcja czasu przezbrojenia
 • Działania: SMED
 • Liczba pracowników 150
 • Czas wdrożenia: 6 tygodni
 • Rok: 2017
typ przezbrojenia 1 (niepełne)
- czas przezbrojenia 6 min 20s po SMED 2 min 45s (optymalizacja)
57%
typ przezbrojenia 2 (pełne)
– czas przezbrojenia 13min 26s po SMED 6min 27s (optymalizacja)
52%

Proces wdrażania

 1. 1 Budowa warsztatu/zespołu SMED

  Budowę warsztatu SMED rozpoczęto od zdefiniowania kluczowych przezbrojeń. Następnie wraz z Liderem obszaru (pierwszy bezpośredni przełożony) określiliśmy służby wspierające proces. Na tej podstawie zdefiniowany został zespół.

 2. 2 Szkolenie i analiza przezbrojenia

  Cały zespół rozpoczął szkolenia od metodologii. Określiliśmy co to jest SMED oraz skąd potrzeba skracania czasów przezbrojeń. Kolejny nasz krok polegał na nagraniu przezbrojenia oraz narysowaniu diagramu (wykresu) spaghetti. Po czym dokonaliśmy dokładnej analizy filmu.

 3. 3 Doskonalenie procesu

  Wyodrębniliśmy czynności wewnętrzne i zewnętrzne. Czynności wewnętrzne i zewnętrzne podzieliliśmy na takie które możemy wyeliminować, połączyć z innymi lub skrócić. Zdefiniowaliśmy nowy standard procesu przezbrojenia. Po przeprowadzonych zmianach ponownie dokonaliśmy pomiaru czasu przezbrojenia.

 4. 4 Stabilizacja zmian

  Do stabilizacji zmian posłużyło nam narzędzie zwane Shopfloor Management. Ciągły monitoring zmian oraz odchyleń od nakreślonego standardu pozwolił na identyfikację dalszych potencjałów w procesie przezbrojenia.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych warsztatów udało się uzyskać oszczędności na poziomie około 267 000zł w skali roku.

Dane do obliczeń:

Koszt roboczogodziny = 80zł (całkowity koszt pracy maszyn i człowieka)

Ilość operatorów uczestniczących w przezbrojeniu = 2

Ilość przezbrojeń rocznie = około 25 000.

Minimalny czas zaoszczędzony na 1 przezbrojeniu = 4 min