Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Historie sukcesu

powrót

SMED

Branża: FMCG

 • Cel: Redukcja czasu przezbrojenia i stabilizacja zmian
 • Działania: SMED, Shopfloor Management
 • Liczba pracowników 350
 • Czas wdrożenia: 3 miesiące
 • Rok: 2015
Redukcja
czasu przezbrojenia
76%
Redukcja
regulacji po przezbrojeniu
90%

Proces wdrażania

 1. 1 Budowa zespołu SMED

  Budowę zespołu SMED rozpoczęto od zdefiniowania kluczowego przezbrojenia. Następnie wraz z Liderem obszaru (pierwszy bezpośredni przełożony) określiliśmy służby wspierające uczestniczące w procesie. W skład zespołu SMED wszedł operator linii produkcyjnej, logistyk wewnętrzny, pracownik utrzymania ruchu, pracownik działu jakości, planista produkcji, lider obszaru produkcyjnego.

 2. 2 Szkolenie i analiza przezbrojenia

  Cały zespół SMED rozpoczął zmagania od szkolenia z metodologii. Określiliśmy co to jest SMED, skąd potrzeba skracania czasów przezbrojeń i dlaczego właśnie taki a nie inny skład osobowy. Następnie nagraliśmy przezbrojenie (na dwie kamery) oraz narysowaliśmy diagram (wykres) spaghetti. Film oraz przebytą drogę przez obu operatorów linii biorących udział w przezbrojeniu dokładnie przeanalizowaliśmy.

 3. 3 Doskonalenie procesu

  Wyodrębniliśmy czynności wewnętrzne i zewnętrzne, te pierwsze podzieliliśmy na takie które możemy wyeliminować, połączyć z innymi lub skrócić. Z czynnościami zewnętrznymi postąpiliśmy analogicznie. Wdrożyliśmy nowy standard procesu.

 4. 4 Stabilizacja zmian

  Do stabilizacji zmian posłużyło nam narzędzie zwane Shopfloor Management. Ciągły monitoring zmian oraz odchyleń od nakreślonego standardu pozwolił na identyfikację osób, które muszą zostać przeszkolone z nowego standardu (część z operatorów bez problemów dopasowała się ze względu na doświadczenie). Zastosowano w stosunku do nich proces instruowania pracy zgodnie z metodologią TWI.

Podsumowanie

Regulacje są tylko wynikiem jakości przezbrojenia, które to często może być bezinwestycyjnie znacząco zredukowane. To co jest wyzwaniem to wdrożenie i ustabilizowanie nowej metody pracy i my wiemy jak to robić.