Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Historie sukcesu

powrót

Wdrożenie systemu zarządzania opartego na Lean Management

Branża: Przemysł lekki

 • Cel: Wzrost wydajności systemu zarządzania
 • Działania: Kompleksowe wdrożenie Lean Management
 • Liczba pracowników 800
 • Czas wdrożenia: 9 miesięcy
 • Rok: 2015
Redukcja
zamrożonego kapitału
40%
Wzrost
średniej marży na produktach
90%

Proces wdrażania

 1. 1 Określenie celów organizacji i zasad współpracy

  Wypracowaliśmy cele i zasady współpracy. Podpisaliśmy umowę ramową, która definiowała, że dostarczamy Klientowi wsparcie tylko wówczas, gdy było to potrzebne i w takiej ilości w jakiej było to potrzebne. Określiliśmy drogę wdrożenia i zasady budowy zespołu wewnętrznego, do którego transferowaliśmy know-how.

 2. 2 Kreowanie świadomości w organizacji

  Kreowanie świadomości i właściwego myślenia zgodnie z Lean Thinking rozpoczęliśmy od kadry zarządzającej, dalej każdy z pracowników organizacji został przeszkolony z podstaw Lean. Kreowanie świadomości (już w etapie późniejszym) zakończyliśmy sesjami Gemba Coaching dla każdego: Prezesa, Dyrektora, Kierownika, Mistrza, Lidera i Brygadzisty.

 3. 3 Transfer know-how

  Transfer know-how połączony był z praktycznymi warsztatami dla każdego z tematów oraz rozpisaniem procesu wdrożenia w zależności od potrzeb poszczególnych obszarów zarówno administracyjnych, biurowych jak i produkcyjnych.
  Wdrożyliśmy takie narzędzia jak: 5S, Shopfloor Management, Problem Solving, PDCA, Kaizen, TPM (AM, PM, QM, EE, EEM), TWI (JI, JR, JM), VSM, SMED, EPEC.

Podsumowanie

Każda organizacja, niezależnie od branży czy wielkości i specyfiki może udoskonalić swoje procesy. Zachęcamy do konsekwentnego i cierpliwego wdrażania Lean Management, a cele biznesowe na pewno będą zgodne z oczekiwaniami.