Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Historie sukcesu

powrót

Wzrost dostępności parku maszynowego

Branża: FMCG

 • Cel: Wzrost dostępności parku maszynowego
 • Działania: TPM, 5S, Shopfloor Management, Arkusz kalkulacyjny OEE
 • Liczba pracowników 200
 • Czas wdrożenia: 9 miesięcy
 • Rok: 2014
Wzrost
dostępności parku maszynowego
40%
Redukcja
kosztów utrzymania ruchu
25%

Proces wdrażania

 1. 1 Audyt zerowy

  Przeprowadzono audyt „zerowy” z zakresu zarządzania produkcją oraz TPM. Zidentyfikowano luki procesowe i zarządcze oraz rozpisano klarowny plan wdrożenia na najbliższe 12 miesięcy. Działania Smart Lean ograniczyły się do transferu know-how oraz udzielaniu wsparcia fizycznego
  na procesach (gdy Klient uznał to za stosowne) oraz wsparcia telefonicznego i mailowego.

 2. 2 Szkolenia podstawowe

  Przeprowadzono „szkolenia” podstawowe. Każde z nich zawierało około dwóch godzin szkolenia teoretycznego oraz ok 6 godzin warsztatów praktycznych. Szkolenia zrealizowano z zakresu Lean Management, 5S, TPM (Autonomiczne Utrzymanie Ruchu) oraz Shopfloor Management.

 3. 3 Wsparcie w procesie wdrożenia

  Niezliczona ilość maili i rozmów telefonicznych to jeden aspekt. Drugi zaś to wsparcie w procesie wdrożenia przez indywidualne doradztwo. W tym aspekcie przeprowadziliśmy 6 dni wsparcia bezpośredniego (w 6 miesięcy!) oraz wdrożyliśmy oprogramowanie wspierające kalkulację wskaźnika OEE zgodnie ze światowym standardem (również 6 dni doradczych). Kolejnym etapem był proces Gemba Coaching realizowany dla Dyrektora Fabryki, Kierownika Produkcji, Kierownika Logistyki i Kierownika Utrzymania Ruchu (łącznie 4 dni doradcze).

Podsumowanie

Wzrost dostępności parku maszynowego można uzyskać tylko dzięki współpracy działu produkcyjnego i produkcyjnego. Pamiętajmy, że zarządzanie procesami jest niemożliwe gdy nie jesteśmy zdolni do pomiarów ich parametrów.

LEAN TWI

Rekomenduję firmę Smart Lean jako profesjonalną firmę doradczą z zakresu Lean Management, z którą współpraca prowadzi do osiągnięcia realnych zysków dla przedsiębiorstwa.


Dariusz Szulc

Pełnomocnik zarządu ds. poprawy produktywności