Kaskadowanie celów (Police Deployment / Hoshin Kanri)

Chcesz rozwijać swoją firmę?

Chcesz aby ten rozwój szedł w dobrym kierunku?

Jeśli tak, to pokaż swoim pracownikom jak ważne dla każdej organizacji są wizja i misja, które stanowią podstawę do wyznaczania celów strategicznych i operacyjnych, a idąc krok dalej jak ważne jest zarządzanie firmą w oparciu o wyznaczone cele.

Często zaangażowanie pracowników w realizację priorytetów i celów firmy jest dalekie od oczekiwanego przez kierowictwo. Każdy ogranicza się do własnego obszaru odpowiedzialności, brak jest kooperacji między zespołami a komunikacja jest nieefektywna.

Wszystkie podejmowane przez organizację decyzje muszą mieć swoje źródło w wyznaczonych celach długo jak i krótkoterminowych.

Skuteczne zespojenie ze sobą celów organizacji i celów jednostek stanowi nie lada wyzwanie dla firm.

W jego realizacji pomoże nasze szkolenie Kaskadowania celów: Hoshin Kanri.

Kaskadowanie celów to:

  • przełożenie celów strategicznych firmy na cele poszczególnych działów, jednostek w naszej organizacji,
  • tłumaczenie wizji na cele każdego pracownika, nadanie mu kierunku działania spójnego z celem organizacji.

Z jednej strony chcemy zachować przełożenie wizji i misji organizacji na każde stanowisko pracy, z drugiej mieć zachowaną pełną realizację celów strategicznych organizacji bez budowania silosowości. Cele powinny być spójne, nie wykluczające się pomiędzy działami/funkcjami, a wręcz się wzmacniające i budujące poczucie wspólnego dążenia do realizacji jednego ściśle określonego celu – realizacji misji organizacji.

Dodatkowo zdefiniowane do celów wskaźniki operacyjne powinny stanowić informacją zwrotną dla zespołu, czy idziemy we właściwym kierunku i pozwolić nam podjąć rzetelną, opartą na faktach decyzję co dalej powinniśmy zrobić.

Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się:

  • Definiować cele roczne,
  • Ustanawiać cele strategiczne,
  • Ustalać spójne cele dla poszczególnych działów firmy,
  • Przekładać wizję i długoterminową strategię firmy na plany roczne dla poszczególnych   komórek w firmie,
  • Wizualizować roczny plan działania,
  • Wykorzystywać plan i procesy planowania do rozwoju organizacji i jej liderów,
  • Rozwijać i uzgadniać cele,
  • Kontrolować realizację celów.

Zastosowanie Kaskadowania celów zwiększa szanse organizacji na realizację swojej strategii oraz zrozumienie przez pracowników, na czym polega ich rola w firmie.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.