Kompetencje lidera produkcji

Transfer know – how z zakresu podstawowych kompetencji miękkich Lidera Produkcji. Szkolenie dedykowane dla pierwszego i drugiego szczebla zarządzania.

Bazuje na transferze podstawowych kompetencji miękkich w zarządzaniu produkcją, dzięki którym Liderzy rozpoznają cechy osobowe swoich pracowników, potrafią ich motywować do efektywnej pracy oraz zarządzać relacjami i zadaniami w zespole. Całość modułu opiera się na licznych grach i symulacjach ukazujących relacje na produkcji.

Szkolenie z rozwoju kompetencji menedżerskich ma na celu rozwinięcie umiejętności:

  • skutecznej komunikacji i porozumiewania się,
  • współpracy w zespole,
  • planowania i organizowania pracy w zespole,
  • delegowania i egzekwowania zadań,
  • motywowania pracowników.

Posiadanie umiejętności miękkich jest równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie, wykształcenie czy znajomość języków. Szkolenie pozwala podnieść efektywność komunikacji z pracownikiem, skutecznie współpracować i rozwiązywać problemy przez zespół. W trakcie szkolenia przekazana zostaje wiedza na temat właściwego delegowania zadań, organizowania pracy i motywowania pracowników czego efektem jest poprawa wydajności i atmosfery w pracy.

W trakcie licznych gier symulacyjnych i zadań zespołowych, uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony. Bazując na modelu pięciu dysfunkcji zespołu opracowanego przez Patricka Lencioni, wspólnie odkrywają niedomagania w zakresie funkcjonowania pracy zespołowej i dzięki temu jesteśmy wstanie wypracować, jeszcze w trakcie warsztatów, działania dążące do ograniczenia tych dysfunkcji.

Jeżeli zauważyłeś, że praca zespołowa nie jest mocną stroną Twojego zespołu a kompetencje miękkie twoich kierowników liniowych pozostawiają sporo do życzenia – skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.