Podstawy Lean – Lean Basic

Chcesz aby Twoja firma zaczęła się rozwijać, żyć zgodnie z metodologią Lean Management? Chcesz wnieść swoją organizację na wyższy poziom zarządzania?

Jeżeli tak to warsztaty Lean Basic są przeznaczone właśnie dla Ciebie.

Pozwalają one rozpocząć proces budowania kultury Lean Management w organizacji, pomagają poznać proces wdrożenia zasad Lean oraz tzw. 4 cechy szczupłego przetwarzania, które definiują kolejność wdrożenia poszczególnych metod i narzędzi w organizacji.

Jednym z podstawowych elementów szkolenia jest gra symulacyjna, której celem jest przekazanie metod oraz etapów transformacji Lean Management w obszarach produkcyjno-usługowych. Symulacja na bieżąco pokazuje nam wpływ narzędzi na wskaźniki procesowe (KPI), takie jak czas przetwarzania, jakość procesów oraz ich efektywność jak i na wskaźniki finansowe.

Gra pozwala jednocześnie na analizę etapów krzywej zmiany, a więc faz: szoku, oporu, badania i zaangażowania pracowników. Pozwala zdobyć przełożonym niezbędną wiedzę do właściwego budowania zaangażowania podległej kadry oraz przeprowadzenia pracownika z fazy oporu do fazy badania.

Uczestnicy mają również możliwość wcielenia się w role osób ze wszystkich szczebli zarządzania organizacją. Prezes staje się operatorem na linii produkcyjnej, natomiast operator zasiada na fotelu Prezesa. Pozwala to zrozumieć jaki wpływ ma praca każdego pracownika na osiągane wyniki.

Poznane podczas warsztatów metody oraz umiejętność identyfikacji strat przełożą się bezpośrednio na uzyskanie korzyści finansowych jak i procesowych w rzeczywistym środowisku pracy.

Nasze szkolenie to:

  •  zapoznanie uczestników z filozofią i podstawowymi założeniami Lean, polegającymi na zmianie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem,
  •  rozwinięcie umiejętności identyfikacji oraz redukcji marnotrawstw (niepotrzebnych czynności i działań) w stosunku do dodawania wartości,
  •  rozwinięcie umiejętności do identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i ich eliminacji,
  •  wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie własnych stanowisk pracy,
  •  pokazanie możliwości procesowych oraz potencjału jaki tkwi w pracy zespołowej,
  •  usprawnienie współpracy pomiędzy różnymi działami w firmie

Zobacz także nasze pozostałe szkolenia lean management.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.