Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Lean IT

Lean IT

Wsparcie IT dla wdrożeń Lean Management

Odwzorujemy każdy proces, który realizowany jest w organizacji naszego Klienta. Realizowane pliki, zawsze dopasowane są do potrzeb Klienta, zawsze bazują na naturalnym środowisku MS Excel i zawsze wbudowane mają filozofię Lean Management oraz narzędzia poka-yoke (zapewniające, iż niemożliwe jest błędne posługiwanie się plikiem).

Często rozpoczynamy od budowy plików rozliczeniowych (OEE, efektywność i inne wskaźniki) procesów produkcyjnych. Rozbudowujemy następnie o aspekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (Lean HR) oraz procesem szkoleń, urlopów, zarządzania projektami i wiele innych możliwości.
Budujemy również kompleksowe pliki zarządzające przedsiębiorstwem, dzięki którym mamy możliwość monitorowania nieskończonej ilości procesów połączonych w jedno serce systemu.

  • Szybkie oraz efektywne wdrożenia
  • Pliki dopasowane do potrzeb organizacji
  • Decyzje na bazie faktów i cyfr

Pliki kalkulacyjne, które wdrażamy

Kalkulacje wskaźników produkcyjnych umożliwiają szybkie i precyzyjne określenie wydajności ludzkiej lub procesowej realizowanej w procesie produkcyjnym. Nasze pliki uniemożliwiają wprowadzenie niepoprawnych wartości, zmuszając użytkownika do wprowadzania realnych danych
z procesu. Każdy postój, każda strata czasu jest zmonitorowana. Wbudowane rozwiązania pozwalają na ekspresową analizę wyników w perspektywie nawet kilkuletniej.
Budowane przez nas pliki planistyczne dla procesów produkcyjnych realizowane są zgodnie z danymi podstawowymi produktów, aktualnymi wydajnościami (w przypadku połączenia z kalkulacją wskaźników produkcyjnych) oraz z zastosowaniem narzędzia EPEC (Every Product Every Cycle). Plany umożliwiają połączenie wielu różnych procesów, uwzględniają zasoby współdzielone oraz pomagają zdefiniować właściwą kolejność przezbrojeń co pozwala na redukcje czasu nieproduktywnego. Całość dąży do redukcji czasu przetwarzana zlecenia produkcyjnego, a co za tym idzie do redukcji kapitału zamrożonego zarówno w surowcach, w toku produkcji, jak i magazynie wyrobów gotowych.
Pliki uwzględniające kompetencje pracowników, osiągane wyniki efektywności, plany szkoleń oraz ocenę realizacji celów dla poszczególnych pracowników.
Realizujemy również inne pliki w zależności od potrzeb organizacji.

Korzyści wdrażanych przez nas plików

  • Naturalne środowisko pracy
  • 100% dopasowania do procesów organizacji
  • Wbudowane rozwiązania poka-yoke
  • Szybka i prosta wizualizacja wyników
  • Niski koszt w stosunku do systemów MRP II
  • Funkcjonalność zgodna z systemami MRP II
  • Krótki proces wdrożenia