Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Lean Leadership – kompetencje menedżerskie

Lean Leadership – kompetencje menedżerskie

Obserwując firmy i menedżerów w nich pracujących bardzo często zdarza się, że wiedza zdobywana na szkoleniach, warsztatach nie jest w pełni wykorzystywana na rzeczywistych procesach. Mówiąc „menedżer” myślę o różnych szczeblach organizacji poczynając od liderów, kierowników a kończąc na dyrektorach. Zjawisko to powoduje niewykorzystanie potencjału, który drzemie w ludziach i procesach co przekłada się bezpośrednio na wyniki biznesowe. Aby temu zapobiegać stworzyliśmy program Lean Leadership.

zdj 1

 

Lean Leadership (LL) to wsparcie poprzez zewnętrznego konsultanta, którego celem jest inspirowanie do wdrażania zmian dotyczących jakości zarządzania oraz świadomego wykorzystywania nowych umiejętności do optymalizacji procesów i osiągania wysokich wyników biznesowych.

Program LL polega na treningu (Gemba Coaching) realizowanym bezpośrednio na hali produkcyjnej. Trening przeprowadzany jest w formie sesji indywidualnej (menedżer – konsultant) na zasadzie coachingu i mentoringu. Coaching czyli konsultant w zależności od potrzeb pozwala samemu uczestnikowi dojść do konstruktywnych przemyśleń lub mentoring kiedy dawkuje swoją wiedzę ekspercką i naprowadza na rozwiązania.

Obraz2 jpg

Przy wdrażaniu Lean Management w organizacji musimy pamiętać o tym, że to nie tylko narzędzia, ale przede wszystkim kultura związana z zaangażowaniem i ciągłym doskonaleniem.

Program LL może zagwarantować trwałość wprowadzanych zmian związanych z ciągłym doskonaleniem, a uchronić przed pozornymi zmianami.

W pierwszej części skupmy się zatem nad kompetencjami menedżerskimi związanymi z przywództwem.

Przywództwo to zarówno proces jak i właściwość, które jest niezbędne do rozwoju pracowników, wspierania ich i motywowania do działania.

Przywództwo jako proces polega na wywarciu wpływu na jednostkę, zespół bez użycia środków przymusu z zamiarem kształtowania i osiągania celów organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiąganie celów.

Przywództwo jako właściwość to budowanie nieformalnego autorytetu w oparciu o prezentowane przez siebie postawy i zachowania.

Podczas sesji konsultant wnikliwie przygląda się wszystkim interakcjom, w których bierze udział uczestnik programu Lean Leadership.

Uczestnik sesji przy wsparciu konsultanta ma możliwość uważnego przyjrzenia się sobie (swoim postawom), temu jak działa w określonych sytuacjach i z jakiego powodu. Analizuje również możliwości, szuka sposobu rozwiązania i podejmuje świadome decyzje: co chce wzmacniać, co zmieniać. Konsultant pomaga w analizowaniu różnych opcji i zaplanowaniu działania poprzez zadawanie pytań otwartych służących do wypracowania rozwiązań adekwatnych do potrzeb.

Program ma na celu ukierunkowanie uczestnika na wykorzystywanie w codziennej pracy stylu kierowania partnerskiego (przywódczego) – style kierowania wg Blake.

 

Obraz3

Do tego celu w trakcie sesji rozwijania się umiejętności w zakresie:

– efektywnej komunikacji,

– zadawania pytań otwartych,

– rozwiązywania konfliktów,

– udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej,

– analizy transakcyjnej,

– budowania zespołu,

– efektu synergii,

– formułowania celów,

– dzielenia się odpowiedzialnością,

– efektywnego planowania czasu,

– delegowania zadań,

– egzekwowania zadań,

– rozwijania podległego zespołu,

– motywowania jednostki / zespołu.

 

Ilość sesji i zakres merytoryczny zawsze dopasowany jest do potrzeb konkretnej organizacji i uczestnika. Po odbyciu sesji jakość pracy menedżera wchodzi na wyższy poziom. Menedżer staje się prawdziwym Liderem. Jako Nowy Lider potrafi efektywniej wykorzystywać czas, budować zespół oparty na wartościach, brać odpowiedzialność za proces, rozwiązywać sytuacje kryzysowe, dzielić się odpowiedzialnością ze swoimi ludźmi, dostrzegać potencjał u ludzi i nieustannie go rozwijać.

 

obraz 4

 

Autor: Joanna Szrama