Lean Leadership

Lean Leadership to autorski program, którego podwaliny stworzył Marcin Stachowiak – założyciel Smart Lean.

Program zapewnia bezpośrednie sprzężenie misji, wizji i celów strategicznych z celami danego obszaru i pracujących na nim operatorów. Dzięki klarownym wartościom oraz pracy w bezpośrednim środowisku każdego Lidera (rozumianego jako przełożonego, niezależnie od poziomu zarządzania i obszaru) redukujemy wpływ krzywej zmiany i w ekspresowym tempie podnosimy efektywność, zaangażowanie całego zespołu.

W programie zastosowanie znajduje zarówno kultura Lean Management, rozumiana jako połączenie dwóch niezależnych płaszczyzn a więc rozwoju osobistego każdego Lidera (KAIZEN) oraz rozwoju podległym mu procesów (KAIRYO). Jeśli dodamy do tego kompletny zestaw narzędzi Lean Management (5S, SMED, OPF, KANBAN, SHOPFLOOR MANAGEMENT, EPEC, BALANSOWANIE LINII, etc.) oraz zestaw metod i narzędzi podnoszących kompetencje zarządzania własnym czasem i zespołem otrzymujemy kompedium kompetencji opisanych w formie prezentowanych postaw wzorcowych. Jeden z Klientów (zatrudnienie powyżej 2000 osób, automotive) powiedział “Ten program to jest bomba, jedna sesje czterogodzinna na rzeczywistym procesie wnosi tyle co kilkanaście szkoleń, a tych sesji jest przynajmniej pięć. Szok.” Zachęcamy zatem do kontaktu i dopasowania postaw i celów programu do Państwa oczekiwań.

Dążymy do:

 1. Rozwijania podległej kadry zarządzającej,
 2. Kreowania bezpieczeństwa zasobów ludzkich w organizacji,
 3. Doskonalenia procesów z zaangażowaniem pracowników realizujących proces,
 4. Poprawy wskaźników procesowych, operacyjnych i finansowych,
 5. Świadomego wykorzystywania dostępnych narzędzi po to, aby brać odpowiedzialności za wyniki.

Opracowanie Misji, Wizji, Celów Strategicznych i Wartości
Jednodniowy warsztat, mający na celu stworzenie podwalin procesu Lean Leadership dopasowanego do specyfiki organizacji.

Warsztat doprecyzowujący wymagane podstawy
Jednodniowy warsztat mający za zadanie doprecyzować zakres narzędzi Lean Management stosowany w organizacji oraz zakres metod i narzędzi w ramach kompetencji osobistych i menadżerskich.

Sesje na procesie: Sesja #1, Sesja #2
Praca rozwojowa odbywa się w ramach cyklu dwóch sesji, gdzie podczas pierwszej z nich rozwijamy potrzebę u danego pracownika, inicjujemy jako mentor zmiany na zarządzanym obszarze oraz uzgadniamy cele do realizacji. Druga sesja realizowana jest po okresie 4 tygodni, gdzie weryfikujemy realizację oraz rozpoczynamy dalszą pracę nad doskonaleniem w perspektywie zarządzania podległymi procesami i self-developmentu.

Przegląd po sesji #2
Przegląd procesu rozwojowego po pierwszym cyklu ma za zadanie zintensyfikować działania w celu synergicznego oddziaływania powiązanych ze sobą obszarów i kreowania wspólnego strumienia wartości. W konsekwentnie burzymy mury (silosy) pomiędzy procesami oraz kreujemy dla nich wspólny cel mierzony jako Lead Time procesu z perspektywy Klienta.

Sesje na procesie: Sesja #3, Sesja #4
Kolejne sesje na rzeczywistym procesie, rozwój osobisty oraz procesowy posiada już swoje własne tempo, właściwe tempo. Każda z osób utożsamia się z wartością tam gdzie ona powstaje, nie zza monitora systemu a działania przywódcze mające w sobie bezpośrednią interakcję z pracownikiem stanowią ok 80% wszystkich interakcji.

Przegląd po sesji #4 i cele na stabilizacje (sesja #5)
Przegląd ma na celu podsumować dotychczasowe osiągnięcia poszczególnych osób, zdefiniować luki oraz cele stabilizacyjne, które fizycznie realizowane są podczas 5 sesji na rzeczywistym procesie.

Kolejne sesje w rzeczywistym procesie
W zależności od skali organizacji jak również zakresu wdrożenia Lean Leadership ilość sesji na rzeczywistym procesie (Gemba) jest zmienna. Maksymalna ilość dotychczas realizowanych sesji równa jest 5 dniom doraczym nakładu pracy na osobę.

 • Wzrost efektywności w ciągu 6 miesięcy z 46 do 18 minut!
 • Pełna transparentność i elastyczność załogi, fluktuacja z 21 do 4%
 • Skrócenie czasu przetwarzania zleceń produkcyjnych w całej organizacji z 12 do 4 dni roboczych
 • Wzrost zaangażowania pracowników z 62 na 78%
 • Poziom zrozumienia relacji przyczynowo-skutkowych u operatorów z 48 na 91%
 • Zadowolenie Klienta z 92 na 96%
 • Całkowity koszt inwestycji 210k pln, zwrot zać na poziomie 1 118k pln/miesiąc.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.