Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Lean Management, Lean Manufacturing, Lean Office?

Lean Management, Lean Manufacturing, Lean Office?

Znają już Państwo historię powstania Lean Management. Jak już wcześniej wspominaliśmy Lean Management zbudowane zostało na bazie TPS (Systemu Produkcyjnego Toyoty) i dotyczyło pierwotnie do zakładów produkcyjnych. Dalszy rozwój w kierunku Lean Office, Lean Supply Chain, Lean Warehouse, Lean Admin, Lean Manufacturing itp. było naturalną konsekwencją i wynikało
z potrzeb organizacji. W celu zrozumienia całości należy sobie przybliżyć holistyczne spojrzenie na organizacje produkcyjne.

Każda z organizacji produkcyjnych posiada działy, które świadczą konkretne usługi. Do takich działów możemy zaliczyć dział sprzedaży, biura obsługi klienta, rozwoju, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego itp. Każdy z tych działów dostarcza wartości z perspektywy klienta, jednak wartość ta wyraża się w dodawaniu wartości do informacji. Znane jest już powiedzenie, że to nie produkt, a relacje kreują sprzedaż. W dzisiejszych czasach równie ważna co produkt jest informacja. Drugą grupą działów, dostarczających zarówno usługę, jak i często produkt są działy bezpośrednio wspierające produkcję, zaliczamy do nich dział technologiczny, zakupy, magazynowania, jakości, planowania operacyjnego itp. Działy te dodają wartość dla swojego Klienta wewnętrznego, a więc dla działu produkcji. Ten właśnie dział fizycznie przyczynia się do dodania wartości do produktu z perspektywy Klienta zewnętrznego, w związku z czym stanowić powinien centrum dowodzenia. Kultura organizacji powinna stawiać produkcję na piedestale, tworząc jasny i klarowny przekaz, iż to produkcja jest najważniejsza, a działy z opisanej powyżej grupy 1 i 2 świadczą na jej rzecz usługi stając się pod tym względem dostawcą wewnętrznym.

Stąd wynikają właśnie różnego rodzaju składowe Lean Management, działy które pracują typowo biurowo, administracyjnie zbiór wypracowanych narzędzi i zasad przystosowanych do swojego otoczenia nazwały Lean Office (Lean Administration), dział Utrzymania Ruchu zbiór ten nazwał Lean Maintenance, dział jakości zbiór narzędzi i zasad nazwał Problem Solving (Lean in Quality), dział zakupów – Lean Supply Chain, dział produkcji – Lean Manufacturing.

Nie zmienia to faktu, iż każda z odmian Lean opiera się na podstawowej zasadzie i prostych zasadach, iż sukces odniesiemy wówczas, gdy będziemy zdolni do rozpoznania i eliminacji marnotrawstwa w procesach kreując jednocześnie przepływ wartości. Stąd można śmiało postawić tezę, iż Lean Management jest bardzo elastyczną koncepcją, którą dzięki dopasowaniu do specyfiki branży, firmy, działu można efektywnie zastosować uzyskując dzięki temu nie tylko lepszy wynik biznesowy, ale również wykorzystując mniej zasobów (nie tylko pieniędzy, powierzchni, materiałów, ale również wysiłku ludzkiego).

Autor: Marcin Stachowiak