Metoda VSM / Definicja, metodologia, technika i filozofia

Najważniejszym celem każdej firmy jest zarabianie pieniędzy. Jest to realizowane poprzez dostarczanie klientowi zamówionego towaru, w odpowiedniej jakości i na określony przez niego termin. Każdy z w/w obszarów jest jednakowo ważny i nad każdy z nich powinniśmy pracować, aby stawać się co raz lepszą organizacją tzn. produkującą co raz to mniejszym kosztem, dbającą o najwyższą jakość oraz spełniającą wymagania terminowe klientów.

Metoda VSM / Jak pracować na tymi elementami? Jaką drogę wybrać? Co robić?

Pierwszym krokiem, który pomoże nam w pracy nad rozwojem naszej organizacji jest Value Stream Mapping VSM czyli Mapowanie Strumienia Wartości.

Co to jest metoda VSM?

VSM Value Stream Mapping to analiza aktualnych procesów tworzących wartość dla klienta, której celem jest usprawnienie przepływu wartości w organizacji, zarówno w obszarze produkcyjnym jak i usługowym.

VSM to nic innego jak rozłożenie badanego procesu na czynniki pierwsze, na malutkie składniki, z których każdy jest szczegółowo sparametryzowany.
Mapowanie Strumienia wartości pozwala nam zauważyć marnotrawstwa występujące w poszczególnych etapach naszego procesu, czyli czynności nie dodające wartości do produktu NVA, ale również czynności dodające wartości VA oraz określić czasy trwania każdej z nich.

Definicja, filozofia i metoda VSM

Mapowanie Strumienia wartości to zbiór wszystkich procesów mających miejsce w firmie zaczynając od przyjęcia zamówienie od klienta a kończąc na jego realizacji lub odwrotnie tj. zaczynając od realizacji zamówienia i dalej cofając się do zamówienia klienta. To wszystkie czynności (dodające VA i nie dodające wartości NVA), które są niezbędne, aby przeprowadzić produkt lub usługę powyższą drogą.

VSM wykonywane jest, aby ustalić miejsca w procesie, gdzie występują straty (marnotrawstwa, MUDA) co w dalszym etapie służy jako mapa do ich eliminacji.

Zastosowanie Mapowania Strumienia Wartości

VSM to narzędzie, które dzięki swojej uniwersalności może być stosowane w wielu obszarach, jednak najczęściej jest ono używane w procesach produkcyjnych.

Zasady i cele VSM są ciągle stałe.

Realizacja Value Stream Mapping

Mapowanie Strumienia Wartości to praca z kartką papieru i długopisem polegająca na prześledzeniu całego strumienia wartości od wysyłki towaru do klienta aż do zamówienia (lub odwrotnie, jak było wyżej wspomniane).

Realizacja Mapy Strumienia Wartości odbywa się w 3 etapach:
1. Mapa Stanu Aktualnego, która przedstawia nam aktualny przepływ wartości naszych procesów.
Analizujemy tutaj stany zapasów materiałów i produktów; WIP, czyli produkcję w toku, czego efektem będzie otrzymanie Czasu przejścia produktu. W drugiej kolejności mapujemy przepływ informacji między poszczególnymi działami.
Powyższe działania prowadzą do otrzymania Lead Time’u, który obrazuje nam czasu przetwarzania produktu w kolejnych etapach oraz czas przechowywania na magazynie.
2. Mapa Stanu Docelowego (Przyszłego), czyli docelowy stan jaki chcemy osiągnąć w danym procesie. Analizujemy tutaj Stan Aktualny co pozwala zidentyfikować nam wszystkie aktualne problemy oraz straty celem ich dalszej eliminacji. Należy rozważyć każde rozwiązanie bez względu na jego poziom trudności czy możliwości realizacji.
3. Plan Działań, zaakceptowany przez kierownictwo, który ma nas doprowadzić ze Stanu Aktualnego do Stanu Docelowego.
To tutaj weryfikujemy rozwiązania, które są możliwe do zrealizowania i wdrożenia i podejmujemy działania.
Celem jest osiągnięcie procesów składających się w głównej mierze z czynności dodających wartości VA.

3 zasady wdrożenia metodologii VSM

  1. Analizuj proces w Gemba, czyli rzeczywistym miejscu, gdzie dany proces się odbywa.
  2. Rozmawiaj z pracownikami realizującymi mapowany proces. Pozwoli to na uzyskanie realnych danych.
  3. Obserwuj i mapuj proces bezpośrednio.

Co daje wdrożenie VSM?

Korzyści jakie mamy przeprowadzenie Mapowania Strumienia Wartości to:

  • zoptymalizowane procesy,
  • zidentyfikowane źródła marnotrawstw,
  • zidentyfikowane problemy w procesach,
  • przyspieszony czas realizacji zleceń,
  • zredukowane koszty jako wynik optymalizacji procesów oraz zapasów.

Powyższe korzyści przekładają się bezpośrednio na poprawę wskaźników finansowych organizacji.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.