Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Naucz się widzieć marnotrawstwo w procesach

Naucz się widzieć marnotrawstwo w procesach

Często słyszymy o tym, że Lean Management jest trudną koncepcją zarządzania. Wymaga znajomości wielu narzędzi, wieloletniego doświadczenia itp. Ośmielę się postawić tezę, że Lean jest prosty. Tak, jest prosty. Jedynym wyzwaniem jest określenie wartości z perspektywy Klienta a następnie znalezienie i wyeliminowanie (względnie zredukowanie) wszystkiego co nie stanowi dla Klienta wartości. Właśnie to, co nie stanowi dla Klienta wartości to słynna MUDA, a więc marnotrawstwo. Jest to podstawa każdego z narzędzi Lean, zarówno metody 5S, Kaizen, przez SMED, Problem Solving, TPM, VSM, EPEC po Shopfloor Management.

Jak w takim razie nauczyć się widzieć marnotrawstwo w procesach? Zacznijmy od tego, iż określimy sobie jakie to marnotrawstwo jest. W tym miejscu wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje:

 • marnotrawstwo oczywiste, a więc takie które w żaden sposób nie przyczynia się do dodania wartości z perspektywy Klienta i należy je bezwzględnie wyeliminować, najprostszym przykładem jest tu oczekiwanie.
 • marnotrawstwo ukryte, a więc takie które bezpośrednio nie przyczynia się do dodania wartości jednak jest niezbędne do realizacji innych procesów dodających tą wartość, najprostszym przykładem jest tu wszelkiego rodzaju zbędny transport.

Patrząc z innej perspektywy, rozróżniamy 7 klasycznych typów marnotrawstwa odnoszących się do procesów produkcyjnych, gdzie kolejność zasadniczo nie jest ważna, gdyż pierwszy typ determinuje powstanie kolejnych.

 1. Nadprodukcja – produkcja większej ilości lub/i za wcześnie w stosunku do oczekiwań klienta
 2. Zapasy – nadmiar produkcji przed kolejnym procesem
 3. Oczekiwanie – na informację, na produkt etc.
 4. Zbędny transport – odnoszący się do przepływu materiałów/produktu
 5. Zbędny ruch – odnoszący się do nakładu pracy/wysiłku pracowników
 6. Braki/błędy – niezgodne ze specyfikacja jakościową produkty/informacje
 7. Nadmierne przetwarzanie – wykorzystanie niewłaściwych metod lub narzędzi do przetwarzania.

Wymienione powyżej 7 typów marnotrawstwa w prosty sposób można przystosować do środowiska biurowego, administracyjnego lub jakiegokolwiek innego. Wystarczy zrozumieć co jest czym
i nazwać dane marnotrawstwo w taki sposób aby było zrozumiałe w konkretnym środowisku.

Dodać należy, iż występują jeszcze dwa kolejne typy, które ze względu na kulturę panująca w zakładach Toyoty nie zostały opisane w Systemie Produkcyjnym Toyoty i są to:

 1. Niewykorzystanie talentu pracowników.
 2. Brak postawienia celów.

 

Autor: Marcin Stachowiak