Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

PRZESTAŃMY „PŁYWAĆ” ZACZNIJMY ZARZĄDZAĆ

PRZESTAŃMY „PŁYWAĆ” ZACZNIJMY ZARZĄDZAĆ

Nie chcesz, aby Twoje zarządzanie było jak tekst poniżej?

Pomyśl o wizualizacji…

Każda organizacja ma mniejsze lub większe problemy z komunikacją. Wynikają one z różnych przyczyn i dotykają różnych obszarów organizacji na jej wszystkich szczeblach.

Jednym ze sposobów poprawy komunikacji jest transparentne przedstawianie celów oraz prezentowanie zadań i problemów. Mamy lub jeżeli nie to powinniśmy mieć cele i wskaźniki w każdym obszarze naszej działalności i powinny byś one widoczne i zrozumiałe dla menadżera oraz jego zespołu. Więcej, wskaźniki te powinny wynikać wprost z procesów i ujmować kierunek terminowości realizacji, jakości oraz kosztów procesów.

Zarządzanie obszarem, w którym realizowane są procesy oparte powinno być o wskaźniki, których poprawa zapewnia realizację celów biznesowych organizacji. Metodologię tę nazywamy Shopfloor Management, która stanowi zbiór zasad i postaw prezentowanych przez przełożonych w oparciu o wizualizację procesów, wskaźniki procesowe oraz rozwiązywanie problemów.

Dzisiejszy wpis dedykujemy wizualizacji, którą stosujemy zawsze, gdy chcemy coś jednoznacznie przekazać. Pozwala odbiorcy na szybkie zorientowanie się w sytuacji lub na obserwowanie zmian w dłuższym okresie czasu.

Wizualizację dobrze jest zaplanować, żeby uniknąć problemów z miejscem lub jej formą. Trzeba pamiętać również o tym, że możemy ją stosować na różnych poziomach organizacji.

 

Dlaczego wizualizacja jest taka ważna?

swiatła gotowe SFM

Ponieważ ułatwia komunikacje, ale nie tylko, skraca czas reakcji, umożliwia nam w precyzyjny i czytelny sposób przedstawić cele, zadania i problemy w danym obszarze. Takie działanie poprawia efektywność zarządzania i pozwala rozprzestrzenić wiedzę wśród wszystkich zainteresowanych. Jest też co nie jest oczywiste, jednym z elementów w rozwoju pracowników.

Wizualizujemy zawsze przemyślane wskaźniki i cele. Zadania wielokrotnie uzgadniane ustnie powinniśmy zapisać w widocznym miejscu, żeby można było do nich wrócić i je rozliczyć, oczywiście wymaga to określenia osoby odpowiedzialnej i terminu realizacji.

Często zdarza się, że samo wprowadzenie wizualizacji dla pracowników pozwala im poprawić wyniki, ponieważ widzą rezultaty swojej pracy i mogą je porównać do celu. Dla przykładu, jeden z naszych klientów zwizualizował czasy przezbrojeń w ujęciu czasowym (minuty) oraz kosztowym (złotówki).

W efekcie proces został sam wyregulowany przez Liderów a koszty w ciągu dwóch miesięcy zredukowano o 70%.

Praca bez wizualizacji to jak układanie puzzli bez głównego docelowego obrazka.ryoji-iwata-669950-unsplash Tyle o zawartości, ale tak w zasadzie jak wizualizować?

Najskuteczniejszymi nośnikami wizualizacji w zarządzaniu są (…), nie prezentacje, tylko tablice. Tablice w różnych rozmiarach i z różnych tworzyw, wszystko zależy od potrzeb użytkowników.

Pamiętajmy, żeby dopasować ją wielkością do potrzeb, które niejednokrotnie rosną w miarę doskonalenia wizualizacji.

 

może w końcu

 

Autor: Joanna Szrama