Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Real Lean / Fake Lean

Real Lean / Fake Lean

Prawdziwy Lean / Nieudany (podróbka) Lean

Wiele firm rozpoczynając przygodę z metodologią Lean po pewnym czasie zauważa spowolnienie działań w swoim zespole pod kątem ciągłego doskonalenia. Niestety, koncentrowanie się tylko na wynikach biznesowych nie jest w dłuższej perspektywie właściwym podejściem.

Wiele razy zauważyć można pewien sposób myślenia menedżerów „.. problem tkwi w nich a nie we mnie…”.

Ten sposób wdrożenia Lean niestety nie buduje trwałych wyników biznesowych a zmiany w firmie są tylko pozorne.

Jaka zatem jest różnica pomiędzy prawdziwym Lean a nieudanym Lean?

Narzędzia Lean + Konwencjonalne zarządzanie = Nieudany Lean

Narzędzia Lean + Przywództwo = Prawdziwy Lean

house_offer

Pytanie brzmi: czy tak naprawdę potrafimy rozmawiać z ludźmi, rozpoznawać ich potrzeby, czynniki demotywujące, mobilizować ich do nieustannej poprawy? Czy traktujemy ludzi tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani…? Czy sami jesteśmy wzorcami do naśladowania?

Podczas wdrożeń Lean Management koncentracja jest skierowana w kierunku narzędzi Lean takich jak 5S, Kaizen, SMED, VSM itp., natomiast niewielki wysiłek skierowany jest w stronę przywództwa.

Nasze zaangażowanie powinno skupiać się na ciągłej pracy z ludźmi i  budowaniu kultury organizacji.  Jednak jedno z podstawowych zasad mówi : zacznij od siebie.

Konieczna jest zmiana świadomości menedżerów i ich podstawowy (konwencjonalny) sposób myślenia budując jednocześnie swój autorytet i wiarygodność poprzez właściwe zachowania i postawy. W następnym kroku rozwijać należy właściwe – dobre relacje w zespole. Metoda TWI – JR (Job Relations) mówi : dobre relacje powodują dobre wyniki, złe relacje powodują złe wyniki. Niezbędnym narzędziem do kreowania przywództwa jest wdrożenie SFM (Shopfloor Management). Pozornie SFM często jest kojarzony z ładnie wyglądającymi tablicami informacyjnymi lub monitorującymi wyniki procesowe. To co kryje się pod SFM jest dużo bardziej złożone ale głównym aspektem jest przywództwo Lean (z ang. Lean Leadership).

Przywództwo to zarówno proces jak i właściwość, które są niezbędne do rozwoju pracowników, wspierania ich i motywowania do działania. Podstawą jest tutaj nie tylko wiedza na temat narzędzi twardych ale konieczne jest też posiadanie kompetencji miękkich. Nadrzędną rolą lidera (każdego, kto zarządza zespołem) jest jednak nieustanny rozwój pracowników poprzez Gemba Coaching czyli trening realizowany bezpośrednio na procesach produkcyjnych. Gemba Coaching skupia się na zdobyciu umiejętności postrzegania różnych potrzeb procesów na danym obszarze przyczyniających się do powstawania wartości z perspektywy klienta. Gemba Coaching rozwija zdolność rozpoznawania marnotrawstw, poszukiwania przyczyn źródłowych i ich eliminacji. Lean Leadership polega na wykreowaniu właściwych zachowań (postaw)  kadry zarządzającej co bezpośrednio wpływa na większe zaangażowanie pracowników. Tylko prawdziwe przywództwo pozwala na trwałe zmieniać firmy, które dążą do osiągnięcia statusu organizacji samouczącej się.

Autor: Sławek Pawlak