Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Shopfloor Management i Problem Solving

Shopfloor Management i Problem Solving

Problemy pojawiają się zawsze tam, gdzie coś się dzieje. Każdy na każdym niemal etapie procesu może napotkać na problemy więc każdy musi mieć możliwość ujawnienia go. Problemy ciężko klasyfikować. Z reguły przyjmuje się trzy sposoby kwalifikacji problemów ze względu na:

sfm3 - Kopia

To jednak nie wyczerpuje możliwości i wiele firm wypracowuje swoje indywidualne sposoby klasyfikacji.

Wracając do tematu ujawniania problemów w procesie to każdemu pracownikowi powinno zależeć na jak najszybszym ujawnieniu go i rozwiązaniu. Najwięcej problemów pojawia się w momencie, gdy nie mamy kontroli nad procesem, jest to równoznaczne z tym, że nie zawsze mamy wiedzę, że problem w ogóle jest problemem. Nie mogąc zdefiniować poprawnego przepływu procesu ujawniamy tylko jego zakłócenia, które są widoczne lub obejmują kilka procesów. Mniejsze problemy pozostają niezauważone co za tym idzie nierozwiązywane.

Bardzo ważne dla rozwiązywania problemów jest ich uwidocznienie, spisanie, określenie. Tutaj pojawia się system spotkań i tablic, który odpowiednio skonstruowany umożliwia przepływ informacji od pracowników w górę organizacji, ale i w dół organizacji. Równie ważne co zgłaszanie problemów jest też przekazywanie informacji zwrotnych dla zainteresowanych.

Sprawnie działający system komunikacji w firmie jest niezbędny do prawidłowego zgłaszania i monitorowania problemów. Podczas regularnych spotkań i omawiania wskaźników każde odchylenie powinno zakończyć się sformułowaniem zadania. Każde odchylenie, które monitorujemy jest efektem zakłócenia w procesie co oznacza, że możemy mieć problem, którym musimy się zająć.

Jeżeli na tablicach pojawiają się jakieś zadanie lub problem należy się nim zająć, należy przypisać osobę odpowiedzialną i termin realizacji. Termin nie zawsze musi oznaczać termin zakończenia (rozwiązania problemu). Problem dzieli się na zadania które są zgodne z PDCA (cykl Deminga). Oznacza to w praktyce określenie przynajmniej czterech terminów dla każdego z etapu rozwiązywania problemu.

Nie jest trudno policzyć jakie efekty przynosi skuteczne rozwiązywanie problemów, odpowiednia wizualizacja działań oraz system monitoringu postępu jest podstawą do ich śledzenia. Bardzo ważne jest też posiadanie zespołu, który wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych przy rozwiązywaniu problemów. Bardzo często wystarczy wytypować w organizacji zespół, który później w postaci warsztatów rozpowszechnia wiedzę w całej organizacji.

Przykłady wskaźników oraz rozwiązania problemu ze zbyt dużym poziomem reklamacji.sfm3sfm2 tablica12

Autor: Joanna Szrama