Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane

Szkolenia - od tego rozpoczynamy długą drogę...

Szkolenia często bywają wstępem dla procesu wdrożenia filozofii zarządzania opartej na eliminowaniu marnotrawstwa i doskonaleniu przepływu wzdłuż strumienia wartości. Ich unikatowość dzięki zachowaniu specyfiki branży Klienta jest niezmiernie ważna.
Nasze szkolenia prowadzone są z zachowaniem schematu pozwalającego na całościowy transfer know- how do firmy Klienta. Rozpoczynamy od szkolenia podstawowego (teoretycznego), po którym przechodzimy do gry symulacyjnej oraz warsztatów praktycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas szkoleniami. Jeśli nie znajdziecie Państwo szkolenia, adekwatnego do Waszych potrzeb, zapraszamy do kontaktu indywidualnego.
Dzięki poznaniu Państwa oczekiwań, będziemy mogli zmodyfikować nasze programy szkoleniowe.

Grupa I: Wprowadzenie do Lean Management

Wprowadzenie do Lean Management, to grupa szkoleń świadomościowych mających na celu wprowadzenie uczestników do filozofii i podstawowych założeń Lean, polegającej na zmianie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem tak, by za pomocą zmian organizacyjnych oraz funkcjonalnych, wprowadzić maksymalną redukcję strat i marnotrawstwa. Jest to długi proces, który polega na ciągłej autorefleksji na temat wykorzystywanych metod pracy, szkoleniu kadry oraz pracowników.

Grupa II: Narzędzia Lean Management

To zbiór najczęściej stosowanych metod i narzędzi w kulturze Lean. Warsztaty z ich zawartości dostarczają możliwości wymiarowania i określania numerycznie procesów realizowanych w organizacji. Dzięki stosowaniu narzędzi Lean Management, możesz odmienić funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa zarówno na poziomie kierowniczym, jak i pracowniczym. Każde z proponowanych przez nas narzędzi tworzy część struktury, która ostatecznie przekłada się na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa i jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług.

Grupa III: Kultura Lean Management

Kultura Lean Management stanowi element scalający narzędzia i nadający właściwy rytm procesowi transformacji. Pracujemy nad wizualizacją procesów i postawami pracowników kadry zarządzającej. Angażujemy pracowników liniowych do aktywnego uczestnictwa w procesie ciągłego doskonalenia. Kultura Lean polega na nieustannych doskonaleniu funkcjonowania przedsiębiorstwa, by jak najbardziej zwiększyć jego efektywność oraz zminimalizować straty. Polega ona na refleksyjnym podejściu do wykonywanej pracy i ciągłym samodoskonaleniu, mając na celu stałe zwiększanie jakości wykonywanych usług lub produkowanych przedmiotów oraz eliminować każdy przejaw marnotrawstwa.