Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane

Kultura Lean Management

To co stanowi przewagę konkurencyjną to zdolność pracowników organizacji do szybszego uczenia się od konkurencji. Z całym szacunkiem dla twardych narzędzi Lean Management, jednak to kultura i postawy kadry zarządzającej przesądzają o sukcesie lub porażce we wdrażaniu Lean Management.

czas na teorię
praktycznych działań
w procesach

Począwszy od najwyższej kadry kierowniczej a skończywszy na pierwszym przełożonym procesu produkcyjnego wymagane są odpowiednie postawy przejawiające się poprzez:
- poszukiwanie winy w procesie a nie w pracowniku,
- zadawanie otwartych, naprowadzających pytań,
- zwięzłe podsumowanie każdej rozmowy i uzgodnienia,
- zdolność do zrozumienia powodów sprzeciwu,
- stabilność emocjonalną i zdolność do zachowania równowagi w życiu (work-live balance),
- ciągłą pomoc bezpośrednio podległym pracownikom,
- ciągłe dawanie i wymaganie od przełożonych informacji zwrotnej,
- eliminację mikro-zarządzania w procesie zarządczym,
- rozwijanie elastyczności podległej kadry,
- podejmowanie decyzji w oparciu o fakty (relacje) i cyfry (proces),
- zdolność do identyfikacji i eliminacji/redukcji marnotrawstwa w procesach.

Liczby nie kłamią

Przed rozpoczęciem wdrożeń kultury Lean Management, tylko 20% pracowników kady zarządzającej prezentowało minimum 80% wymaganych postaw. Po wdrożeniu pełnego procesu "szkoleń" przedstawionych poniżej, 100% z nich prezentowało minimum 80% wymaganych postaw.