Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane

Narzędzia Lean Management

Twarde narzędzia Lean Management stanowią nieodłączny pakiet umiejętności każdej organizacji. Wspomagają one ciągły rozwój procesów, ułatwiają identyfikację mudy (marnotrawstwa) oraz prowadzą w strukturalnym procesie do jej eliminacji bądź redukcji. Pozwalają na "ubranie" procesów w liczby, dokładny pomiar postępów w procesie doskonalenia. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi narzędziami Lean Management, które często stanowią trzon każdego nowoczesnego systemu zarządzania.

czas na teorię
praktycznych działań
w procesach

Każde ze szkoleń zbudowane jest na klarownej strukturze. Rozpoczynamy od szkolenia teoretycznego, podczas którego przekazujemy minimum niezbędnej wiedzy w celu zrozumienia istoty każdego z referowanych narzędzi. W dalszej części szkolenia (a raczej warsztatów) przechodzimy do ćwiczeń symulacyjnych oraz praktycznych zajęć na wybranym obszarze pilotażowym. Dzięki takiemu podejściu około 80% czasu szkolenia poświęcamy na aspekty praktyczne. Każde szkolenie kończymy planem działań po warsztatowych z wybranego obszaru pilotażowego.

Liczby nie kłamią

Szkolimy w najbardziej efektywny sposób. Zawsze stosujemy metodę Job Instructions, a uczestnicy naszych szkoleń często oceniają je jako najlepsze w jakich uczestniczyli. W wyniku przeprowadzonych ankiet, 98% uczestników oceniło nasze szkolenia jako "praktyczne podejście adekwatne do potrzeb organizacji".

Szkolenia w tej kategorii