Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane

Grupa I: Wprowadzenie do Lean Management

Grupa szkoleń dedykowanych dla osób początkujących, które nigdy wcześniej nie pracowały w środowisku Lean. Budujemy świadomość istnienia marnotrawstwa, uczymy, jak je identyfikować i eliminować bądź redukować. W trakcie gier symulacyjnych pokazujemy jak bardzo marnotrawstwo jest zmienne i jak jego eliminacja bądź redukcja wpływa na doskonalenie przepływu.

czas na teorię
praktycznych działań
w procesach

Wszystkie szkolenia w tej grupie rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego, jednak zdecydowanie większą część (80%) stanowią symulacje i praktyczne zajęcie na Gembie, czyli miejscu fizycznego wykonywania czynności dodających wartość z perspektywy Klienta.

Liczby nie kłamią

Podstawowym wskaźnikiem definiującym zdolność organizacji do konkurowania na rynku jest czas przetwarzania zlecenia. Wskaźnik ten zwany Lead Time (Czasem przejścia) wyraża się w jednostkach czasu
i rozpoczyna w chwili złożenia zamówienia przez Klienta zewnętrznego, a kończy w chwili wystawienia faktury za zrealizowane zamówienie. Jest wskaźnikiem trendowym. Gdy maleje, oznacza to że realizujemy procesy szybciej, a co za tym idzie płynniej przy mniejszym udziale czynności nie dodających wartości. Gdy rośnie, tracimy kluczowy czynnik konkurencyjności rynkowej.