Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Szkolenia dedykowane

powrót (Kultura Lean Management)

Gemba Coaching

Kultura Lean Management opiera się na pełnym zaangażowaniu pracowników w proces doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie. Kluczową rolę odgrywają tu Liderzy – rozumiani jako każdy przełożony zarządzający grupą pracowników niezależnie od sprawowanej funkcji i poziomu w strukturze organizacyjnej.
Kreowanie przywództwa odbyć się może tylko i wyłącznie poprzez coaching na żywym organizmie – na aktualnych procesach zachodzących w przedsiębiorstwie, taki sposób nauki nazywamy Gemba Coaching.

Tylu Liderów potrafi aplikować narzędzia Lean na rzeczywistym obszarze pracy

Adresaci szkolenia

  • Administracja
  • Służba
    zdrowia
  • Produkcja
  • Logistyka
  • Usługi

Opis szkolenia

Liderzy osiągają podstawowe cechy przywódcze pozwalające na identyfikacje marnotrawstwa oraz właściwe – po przez pytania otwarte – ukierunkowanie pracowników w celu osiągnięcia założonego wcześniej celu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wypracowujemy u pracowników poczucie współuczestnictwa w procesie doskonalenia i rozwijania procesów. Pracownicy identyfikując się ze zmianami stają się jednocześnie gwarantami utrzymania zmian i standaryzacji nowych rozwiązań. Lider zaś zarządza zaangażowanym zespołem, zdolnym do doskonalenia obszarów roboczych, przepływów i zarządzania faktami i cyframi.

Pomiar procesów twardych – tak ważnych dla właściwego definiowania celu oraz identyfikacji odchyleń – pozwala Liderowi efektywnie zarządzać obszarem i pracować w oparciu o fakty i dane a nie o subiektywne przypuszczenia. Z drugiej strony, rozwija się u Liderów też kompetencje miękkie, kompetencje związane z efektywnym zarządzaniem relacjami w zespole roboczym, których to procesów sposób zmierzyć.

Podstawą Gemba Coaching są zasady spisane w TWI (Training Within Industry) połączone bezpośrednio z zarządzaniem wizualnym na obszarze, wdrożeniem metod doskonalących przepływy i stanowiska pracy oraz efektywną komunikacją wykorzystującą zasady Shopfloor Management.

Proponujemy Państwu praktyczny wymiar coachingu, prowadzony na hali produkcyjnej, gdzie coach – osoba szkoląca – staje się cieniem szkolonego Lidera i po przez zadawanie odpowiednich pytań rozwija swojego ucznia w sposób pragmatyczny i dopasowany do potrzeb organizacji.

Gemba coaching to strukturalne podejście, zapewniające naukę w krótkich cyklach szkoleniowych i prowadzące do rozwoju cech przywódczych przejawiających się w następujących postawach:
– Lider nie wini pracowników,
– Lider używa otwartych pytań by rozwijać swoich pracowników i doskonalić procesy,
– Lider zawsze podsumowuje zwięźle wspólne uzgodnienia,
– Lider zawsze chce zrozumieć powody sprzeciwu,
– Lider zawsze jest stabilny emocjonalnie i tworzą obiektywny obraz sytuacji oparty na faktach,
– Liderzy zawsze słuchają pracowników oraz przekazują im informację zwrotną,
– Liderzy nie praktykują mikro zarządzania,
– Liderzy potrafią rozpoznawać mudę w procesach.

Oprócz kompetencji miękkich, będących kluczem do sukcesu przy wdrażaniu narzędzi optymalizacji procesów produkcyjnych, gemba coaching dostarcza także wiele narzędzi twardych wpływając na:
– wzrost wydajności jednostkowych procesów produkcyjnych,
– redukcję wielkości zapasów w toku,
– wzrost elastyczności procesów,
– zwiększenie dostępności maszyn i urządzeń oraz wiele innych elementów zwiększających wartość dodatnią w procesach a redukujących jednocześnie marnotrawstwo.

Cele coachingu ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb organizacji i celów strategicznych a także indywidualnego poziomu kompetencji pracowników dedykowanych do coachingu.

Poniżej znajdziecie Państwo obszary, w których realizowaliśmy gemba coaching:
– Dział Rozwoju Produktów,
– Dział Konstrukcji (Mechanicznej, Elektrycznej i Hydraulicznej),
– Dział Technologiczny,
– Dział Zakupów i Logistyki,
– Dział Planowania Produkcji,
– Dział Produkcji,
– Dział Ciągłego Doskonalenia,
– Dział Obsługi Klienta
– Dział R&D.

czytaj więcej

Osoby do kontaktu

Karolina Kucińska

k.kucinska@smartlean.pl

537 990 346

Zostaw adres e-mail

Przedstawimy Ci kompleksową ofertę