Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Szkolenia dedykowane

powrót (Kultura Lean Management)

Kompetencje miękkie Lidera (przełożonego)

Kompetencje miękkie Lidera są warsztatowym programem szkoleniowym skonstruowanym w celu przekazania podstawowych umiejętności zarządzania. Warsztaty mają na celu rozwinięcie:
a) zasad skutecznej komunikacji i porozumiewania się w zespole;
b) współpracy w zespole menadżerskim;
c) zasad planowania i organizowania pracy w zespole;
d) zasad delegowania, wsparcia w realizacji i rozliczania zadań w zespole;
e) zasad motywowania pracowników.

Tylu przełożonych ma braki w kompetencjach miękkich

Adresaci szkolenia

  • Administracja
  • Służba
    zdrowia
  • Produkcja
  • Logistyka
  • Usługi

Opis szkolenia

Zestaw powyższych elementarnych kompetencji miękkich w pracy zespołowej stanowi podstawę dla rozwoju indywidualnego kadry menadżerskiej jak i rozwoju organizacji.
Warsztaty realizowane są w trybie dwudniowym, z przerwą ok 4 tygodni pomiędzy poszczególnymi dniami. W trakcie warsztatów, uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną dzięki realizacji zadań warsztatowych w podgrupach.

Każde zajęcia kończą się zadaniami dla poszczególnych uczestników, zadania te są omawiane i analizowane w dniu drugim przez cały zespół w celu wyciągnięcia wniosków i nauki na błędach innych osób.
Warsztaty kierowane są dla wszystkich pracowników zarządzających zespołem, niezależnie od działu i pełnionej funkcji. Szczególnie zastosowanie mają w przypadku osób bezpośrednio zarządzających produkcją
oraz sprzedażą. Idealne rezultaty osiąga organizacja, która łączy niniejsze warsztaty z ofertą Gemba Coaching’u.

czytaj więcej

Osoby do kontaktu

Karolina Kucińska

k.kucinska@smartlean.pl

537 990 346

Zostaw adres e-mail

Przedstawimy Ci kompleksową ofertę