Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Szkolenia dedykowane

powrót (Wprowadzenie do Lean Management)

Kultura ciągłego doskonalenia, PDCA i Kaizen

Źródło Kaizen i cyklu PDCA.
Cykl PDCA niegdyś PDSA (S-Study) rozpowszechnione zostało na świecie przez Deminga – guru jakości. Proste, a jakże trudne do wdrożenia w życiu zawodowym narzędzie. Z badań empirycznych wynika, iż wiele osób bez właściwego planowania przechodzi bezpośrednio do działania. Efekty w postaci zdecydowanie większych kosztów i czasu wdrożenia, niezliczonych pomyłek i błędów jakościowych praktycznie zawsze występują.
W przemyśle cykl PDCA rozpowszechniony został po II Wojnie Światowej przez Deminga w trakcie wsparcia rozwoju japońskiej gospodarki. Wówczas to Deming jako guru jakości został poproszony przed władze amerykańskie o wsparcie japońskiego przemysłu w rozwoju oraz doskonaleniu jakości. Jedną z pierwszych firm, które miały styczność z Demingiem była Toyota. Wykorzystując podejście PDS(C)A oraz naturalne japońskie dążenie do doskonałości w każdym aspekcie działalności i życia Toyota stała się prekursorem i wraz z upływem lat wzorcem do naśladowania dla konkurencji i pozostałych gałęzi przemysłu.

Ciągły wzrost wydajności procesu w ujęciu kwartalnym.

Adresaci szkolenia

  • Administracja
  • Służba
    zdrowia
  • Produkcja
  • Logistyka
  • Usługi

Opis szkolenia

Cykl PDCA niegdyś PDSA (S-Study) rozpowszechnione zostało na świecie przez Deminga – guru jakości. Proste, a jakże trudne do wdrożenia w życiu zawodowym narzędzie. Z badań empirycznych wynika, iż wiele osób bez właściwego planowania przechodzi bezpośrednio do działania. Efekty w postaci zdecydowanie większych kosztów i czasu wdrożenia, niezliczonych pomyłek i błędów jakościowych praktycznie zawsze występują.
W przemyśle cykl PDCA rozpowszechniony został po II Wojnie Światowej przez Deminga w trakcie wsparcia rozwoju japońskiej gospodarki. Wówczas to Deming jako guru jakości został poproszony przed władze amerykańskie o wsparcie japońskiego przemysłu w rozwoju oraz doskonaleniu jakości. Jedną z pierwszych firm, które miały styczność z Demingiem była Toyota. Wykorzystując podejście PDS(C)A oraz naturalne japońskie dążenie do doskonałości w każdym aspekcie działalności i życia Toyota stała się prekursorem i wraz z upływem lat wzorcem do naśladowania dla konkurencji i pozostałych gałęzi przemysłu.

Podejście zgodne z cyklem PDCA i Kazien są ze sobą ściśle powiązane. Oczywiście Kaizen to złączenie dwóch słów „Kai” oznaczającego „zmianę” oraz „zen” oznaczającego „na lepsze”. Każda zmiana jednak sama
w swojej istocie powinna przebiegać zgodnie z metodologią PDCA. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że ok 70% problemów w przedsiębiorstwie to problemy wynikające z braków przywództwa i możliwe
do rozwiązania zgodnie z podejściem „Just Do It”. Problemy te wymagają tylko decyzji na, jak najniższym szczeblu organizacyjnym, co wymaga z kolei mocnych i kompetentnych liderów. Źródłem usprawnień dla tych prostych problemów winno być zaangażowanie pracowników i składane przez nich wnioski Kaizen. Koncepcja PDCA używana jest dla problemów o średnim stopniu skomplikowania (ok. 25% problemów w danym przedsiębiorstwie). Dla ich rozwiązania wykorzystuje się podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów jak PDCA, Pareto, Diagram Ishikawy, 5xDlaczego czy też A3. Pozostałe 5% problemów wymagają zastosowania bardziej zaawansowanych narzędzi, których źródła należy doszukiwać się w metodologii 6 Sigma.

Kiedy skorzystać z szkolenia dotyczącego cyklu PDCA i Kaizen?
Warto się zastanowić, z którymi problemami mamy do czynienia w naszej organizacji. Bardzo często istnieje sytuacja, w której firmy do małych problemów, które nie są w stanie rozwiązać używają metodologii 6 Sigma, mierzmy siły na zamiary. Innym słowy – nie strzelajmy z armaty do „komara”.

Jeśli macie Państwo problem:
– z małą ilością wniosków usprawniających,
– z niskim poziomem zaangażowania pracownika,
– wysokimi kosztami realizacji usprawnień,
– długim czasem realizacji usprawnień,
– brak metody (scenariusza) rozwiązywania problemów i implementacji działań,
– ciągle powracającymi problemami pomimo wdrożenia wielu rozwiązań…
wówczas zachęcamy do skorzystania z szkolenia.

czytaj więcej

Osoby do kontaktu

Karolina Kucińska

k.kucinska@smartlean.pl

537 990 346

Magdalena Białyńska

m.bialynska@smartlean.pl

732 706 346

Zostaw adres e-mail

Przedstawimy Ci kompleksową ofertę