Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Szkolenia dedykowane

powrót (Wprowadzenie do Lean Management)

Strategia szkoleń Lean Management

Często wdrażając Lean organizacje zapominają, jak ważny jest proces szkolenia. Zauważamy, iż jedyne co się liczy to fakt ile na jakie szkolenie będziemy musieli zainwestować często dedykując te dni w niewłaściwe osoby lub bez postawienia konkretnego celu.
Nauczymy Państwa jak rozpocząć proces wdrożenia z dobrze opracowanym planem szkoleniowym.

Tyle przedsiębiorstw rozpoczyna wdrożenie Lean bez planu szkoleń

Adresaci szkolenia

  • Administracja
  • Służba
    zdrowia
  • Produkcja
  • Logistyka
  • Usługi

Opis szkolenia

Doświadczenia pokazują, iż warto pochylić się jeden dzień nad tym jakie mamy potrzeby wewnętrzne, jakich mamy odbiorców w organizacji i zdefiniować klarowny program szkoleniowy w organizacji. Program taki powinien uwzględniać potrzeby biznesowe, odbiorców oraz przypisywać priorytety wraz z częstotliwością danych szkoleń. W efekcie, rozpoczynając proces wdrożenia otrzymujemy klarowny zespół, który musi być przeszkolony z danego tematu.

Warto na tym etapie uczestnikom szkolenia postawić cele, tak by organizacja mogła zdobytą wiedzę w późniejszym okresie wykorzystać dla kontynuowania szkoleń wewnętrznymi zasobami.

Podczas warsztatów opracowujemy dokładną matrycę szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych. Nakładamy priorytety oraz częstotliwości. Określamy, które ze szkoleń może być wykonane nakładem wewnętrznych zasobów, a które wymagają wsparcia zewnętrznego.
Wielu z naszych Klientów dzięki takiemu podejściu posiada klarowną informację w aspektach przyszłych kosztów transformacji. Co więcej, ponad 60% naszych Klientów aktywnie wykorzystuje efekty warsztatów
dla pozyskiwania środków unijnych oraz środków z Urzędu Pracy. W konsekwencji koszty szkoleń i rozwoju organizacji redukuje się często o 60 do 80%.

czytaj więcej

Osoby do kontaktu

Karolina Kucińska

k.kucinska@smartlean.pl

537 990 346

Magdalena Białyńska

m.bialynska@smartlean.pl

732 706 346

Zostaw adres e-mail

Przedstawimy Ci kompleksową ofertę