Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Blog

Blog

Zamieścił: Joanna Szrama

Shopfloor Management i Problem Solving

Problem Solving,Close up view on hand of business woman stopping falling blocks on table for concept about taking responsibility.

Problemy pojawiają się zawsze tam, gdzie coś się dzieje. Każdy na każdym niemal etapie procesu może napotkać na problemy więc każdy musi mieć możliwość ujawnienia go. Problemy ciężko klasyfikować. Z reguły przyjmuje się trzy sposoby kwalifikacji problemów ze względu na: To jednak nie wyczerpuje możliwości i wiele firm wypracowuje swoje indywidualne sposoby klasyfikacji. Wracając do tematu ujawniania problemów w procesie to każdemu pracownikowi powinno zależeć na jak […]

zobacz więcej
Zamieścił: Joanna Szrama

Shopfloor Management – WSKAŹNIKI

tło 3

Kto powinien być zainteresowany wskaźnikami w organizacji?     Odpowiedź brzmi: każdy, na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczy to również pracowników liniowych. Wskaźniki dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to KPI czyli kluczowe wskaźniki efektywność w organizacji. Druga to PI czyli wskaźniki efektywności, są ważne, ale nie kluczowe, często są one pomocnicze przy wskaźnikach kluczowych. Trzecia to wszystkie wskaźniki pozostałe, które pojawiają się w organizacji w związku z potrzebą […]

zobacz więcej
Zamieścił: Joanna Szrama

PRZESTAŃMY „PŁYWAĆ” ZACZNIJMY ZARZĄDZAĆ

mały Kopia

Nie chcesz, aby Twoje zarządzanie było jak tekst poniżej? Pomyśl o wizualizacji… Każda organizacja ma mniejsze lub większe problemy z komunikacją. Wynikają one z różnych przyczyn i dotykają różnych obszarów organizacji na jej wszystkich szczeblach. Jednym ze sposobów poprawy komunikacji jest transparentne przedstawianie celów oraz prezentowanie zadań i problemów. Mamy lub jeżeli nie to powinniśmy mieć cele i wskaźniki w każdym obszarze naszej działalności i powinny byś one widoczne i zrozumiałe dla […]

zobacz więcej