Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl
Transformacje

Transformacje

Transformacje

Wspieramy naszych klientów w kompleksowych wdrożeniach systemów zarządzania opartych na Lean Management. Począwszy od audytu zerowego, definiowania dokładnego zakresu transformacji przez wdrożenie i proces stabilizacji. Warto tu wspomnieć o perspektywie czasowej, niezbędnej do pełnej transformacji którą szacuje się na okres od 3 do 5 lat.

W trakcie transformacji rozwijamy nie tylko obszary produkcyjne, lecz również funkcje wspierające takie jak jakość, planowanie, utrzymanie ruchu, technologie, R&D, zakupy czy też te bliższe klientowi zewnętrznemu a więc marketing, sprzedaż czy biura obsługi klienta.

Wszystkie działania realizowane są przy ścisłej współpracy z działem zasobów ludzkich (Lean HR), tak by dostarczyć niezbędne kompetencje w organizacji zapewniające jej bezpieczeństwo procesowe i pełną sukcesje dla każdego stanowiska zarządczego.

  • Bezpieczeństwo procesowe i sukcesja
  • Transfer know-how
  • Lean HR

Bezpieczeństwo procesowe i sukcesja

Transfer know-how

Lean HR