+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

 

Doskonaląc swoją organizację wprowadzamy szereg działań w różnych obszarach jej funkcjonowania. Kolejnym etapem, który sprawi, że nasze działania odniosą sukces jest ich nadzorowanie i kontrola. Czynności te realizujemy poprzez przeprowadzanie audytów.

Audyt czyli badanie wyznaczonego obszaru danej organizacji, jej systemu, pojedynczego projektu lub produktu pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymiprzepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury). Mogą to być:

  • Audyt Procesu Zarządzania,
  • Audyt Kompetencji,
  • Audyt narzędzi Lean Management,
  • Audyt względem wymagań Klienta.

 

Przeprowadzając audyty zapewniamy, iż celem naszej organizacji jest ciągłe usprawnianie oraz doskonalenie własnych procesów.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.