+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Audyt kompetencji


Audyt kompetencji odnosi się do umiejętności stosowania podstawowych kompetencji rozwojowych w kontekście biznesowym.

Pozwala na określenie czy dany pracownik, pełniący funkcję przełożonego potrafi efektywnie optymalizować podległe mu procesy. Na każdy audyt kompetencji u danej osoby wymagany nakład pracy wynosi 0,5 dnia roboczego.

Wyróżniamy 3 podstawowe kompetencje rozwojowe:

  • umiejętność prowadzenia Gemba Walk,
  • umiejętność zarządzania procesem produkcyjnym Gemba Management,
  • umiejętność kreowania kultury ciągłego doskonalenia Lean Leadership.

W każdym z trzech wymienionych obszarów niezbędne są trochę inne kompetencje. Dla przykładu Gemba Walk wymaga umiejętności zadawania otwartych pytań oraz rozmowy na poziomie merytorycznych konkretnego procesu, na jego rzeczywistym miejscu realizacji.

Gemba Management wymaga pełnej znajomości metodologii TWI, zarówno w kontekście zarządzania kompetencjami pracowników i budowania elastycznych zasobów ludzkich jak również w zakresie zarządzania i rozwoju procesów a co za tym idzie osiągania coraz to lepszych wyników w płaszczyźnie wbudowania jakości w proces, efektowności oraz terminowości realizacji.

Lean Leadership, to postawa przywódcza przełożonego. Postawa ta winna być bezpośrednio sprzężona z misją, wizją i celami strategicznymi organizacji a przełożony powinien jako funkcja wzorca budować elastyczny, zaangażowany i dbający o wynik zespół. Lean Leadership (Przywództwo w organizacjach Lean) to nasz unikatowy produkt, opisany w 5 perspektywach, łączący kompetencje procesowe (zobacz co to jest Lean Management) z kompetencjami osobistymi i menadżerskimi. Uczy pracowników, jak wbudować jakość w procesy zarządcze i jak kreować przywództwo, zapewniające nieustanne usprawnianie procesów i polepszanie osiąganych wyników.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie