+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Audyt narzędzi Lean Management


Audyty narzędzi Lean Management realizowane są w środowisku produkcyjnym oraz w administracyjno-usługowym. Realizacja odbywa się na bazie standardów wewnętrznych Smart Lean lub na bazie standardów wewnętrznych naszych Klientów. Audytujemy jakość wdrożenia poszczególnych narzędzi oraz podejście procesowe do wdrożenia tych narzędzi. Każde narzędzie Lean Management (Kaizen, 5S, TPM, Shopfloor Management, PDCA, Gemba itd.) audytowane może być w  3 wymiarach:

  • Audytu zastosowania narzędzia na stanowisku roboczym/obszarze,
  • Audytu ciągłego rozwoju  danego narzędzia w organizacji,
  • Audytu procesowego wdrożenia narzędzia w organizacji.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie