Oferta Smart Lean

Audyt narzędzi Lean

Audyty narzędzi Lean Management realizowane są w środowisku produkcyjnym oraz w administracyjno-usługowym. Realizacja odbywa się na bazie standardów wewnętrznych Smart Lean lub na bazie standardów wewnętrznych naszych Klientów. Audytujemy jakość wdrożenia poszczególnych narzędzi oraz podejście procesowe do wdrożenia tych narzędzi. Każde narzędzie Lean Management (Kaizen, 5S, TPM, Shopfloor Management itd.) audytowane może być w  3 wymiarach:

  • Audytu zastosowania narzędzia na stanowisku roboczym/obszarze,
  • Audytu ciągłego rozwoju  danego narzędzia w organizacji,
  • Audytu procesowego wdrożenia narzędzia w organizacji.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.